info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vann i rätten mot försäkringsjätte

Jan Backströms kroniska muskelvärk har sitt ursprung i tungt kroppsarbete. Det har tingsrätten fastställt i en dom.

Tidigare Byggnadsmedlemmen Jan Backström har kronisk muskelvärk i bland annat nacke, axlar, knän och rygg. Försäkringskassan godkände redan åren 1991 och 1992 åtta olika arbetsskador som Backström ådragit sig.
Backström har krävt ersättning av Afa, arbetsgivarnas och fackens gemensamma försäkringsbolag. I mitten av maj möttes parterna i Stockholms tingsrätt. Backström yrkade på ersättning för bland annat merkostnader, inkomstförlust i förfluten tid och lyte och men. Afa har bestritt att betala sådan ersättning till Backström. Enligt Afa:s bedömning är Backströms totala invaliditetsgrad 20 procent. Av dessa 20 procent kommer fem procent från skadlig inverkan av arbetet, menar Afa.

Afa hävdade vidare att en medicinsk invaliditetsgrad om fem procent inte medför att den skadade är förhindrad att arbeta. Och därför är Backström inte berättigad till ersättning för inkomstförlust.
Tingsrätten har i sin dom fastställt att Backströms arbetsskada har medfört en medicinsk invaliditet om 20 procent och att han är helt arbetsoförmögen. Backströms yrkande om ekonomisk ersättning kommer att tas upp i en särskild förhandling.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vann i rätten mot försäkringsjätte

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig