info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vanlig sliprondell hälsofara

Vvs-montören Håkan Larsson har andnöd och ständig hosta. Spåren har lett till en vanlig putsrondell, som visat sig ge höga halter av ett skadligt ämne då den hettas upp.

Håkan Larsson har andnöd, ständig hosta och är oändligt trött. Läkare bedömer att han skadats av isocyanater, ett farligt ämne, och härleder skadan till arbete med en vanlig grovrengöringsrondell. Orsaken är att skivan innehåller ett plastmaterial, där farliga ämnen frigörs och kommer ut i luften när skivan körs så att den blir upphettad. Mellan 1999 och 2008 arbetade Håkan Larsson mycket med rostfritt stål, där rondellerna används för att putsa och polera inför och efter svetsning.
– Men 2004 började jag hosta konstant, sedan har jag fått andnöd och allt mindre ork. Till slut misstänkte jag att det var rondellen, säger han.

Höga halter

Det ledde till att Arbets- och Miljömedicin i Lund testade rondellen som han använt, grovrengöringsrondellen 3M Scotch Brite H1-ZS.
– Den gav ifrån sig isocyanater långt över gränsvärdena, säger yrkeshygieniker Håkan Tinnerberg. Han gjorde testet och har tillsammans med Margareta Littorin, överläkare vid kliniken, kartlagt problemen med rondellerna. Det visade sig att rondellen innehåller polyuretanplast och det är känt att den kan avge isocyanater vid upphettning.
Tillverkaren 3M slutar nu att sälja produkten och Arbets- och miljömedicin rekommenderar att den inte används alls. Men den finns sannolikt ute på många arbetsplatser.
– Det är ingen tvekan om att fler kan ha tagit skada, säger Margareta Littorin.

Ska ha utbildning

Vid all hantering av isocyanater ska personalen ha särskild utbildning, läkarundersökas och ha hälsointyg på att de får arbeta med materialet. Vid risk för exponering ska de också bära skydd. Orsaken är de skador man kan få i luftvägarna. Men i det här fallet har ingen alltså vetat om faran.
Vid samma tillfälle, våren 2011, testades också en annan rondell som Håkan Larssons arbetskamrater på senare tid övergått till att arbeta med, en rondell av märket 3M Scotch Brite CG-ZS. Också den avgav isocyanater, även om de låg inom gränsvärdena.
– Måste man arbeta med den värsta rondellen ska man ha andningsskydd med friskluftsmask. För de som avger lägre halter av isocyanater rekommenderar jag att man använder andningsskydd då de används längre stunder. Jag hoppas nu att fler rondeller kommer att testas, säger Håkan Tinnerberg.

Många exponerade

För Håkan Larsson blev den dolda faran en dyrköpt erfarenhet. Han är 63 år idag, men orkar bara jobba deltid. Sjukdomen präglar en stor del av hans liv. Han är anställd på NVS och där intygar huvudskyddsombudet Gunnar Wigenstam att rondellen använts mycket. Ingen vet med säkerhet hur många av den nu stoppade rondellen som finns ute.
– Inom NVS har det varit mycket vanligt att vi använt denna. Den har körts dagligen. Det rör sig säkert om många tusen vvs-montörer som exponerats i hela byggbranschen, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vanlig sliprondell hälsofara

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig