info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Utsätter sin personal för onödiga risker"

Tre av fyra företag har brister när det gäller att förebygga farligt damm. Det visar en inspektion som Arbetsmiljöverket har genomfört.

Mellan november 2015 till oktober 2016 besökte Arbetsmiljöverket närmare 550 arbetsgivare och 750 arbetsplatser. Arbetsmiljöverkets inspektion riktades mot verksamheter som arbetar med berg, sten och utvinning av mineral, exempelvis tunnelarbete, mobila krossverk och arbete med stenhuggeri.

Onödiga risker för ohälsa

Det är den första inspektionen som genomförts sedan nya föreskrifter om kvartsdamm trädde ikraft 2015. Inspektionen visade att bara ett av fyra företag uppfyllde kraven på förebyggande arbete. Det vanligaste bristerna var bristfälliga riskbedömningar och handlingsplaner för åtgärder.
– Det är allvarligt att så många företag inte följer regelverket och därmed utsätter sin personal för onödiga risker för ohälsa, säger Fredrik Hedlund, nationell projektledare för inspektionen på Arbetsmiljöverket.

Läs mer: Kvartsdamm på bygget skördar liv

Exponeras för farligt kvartsdamm

Det viktigaste i de nya föreskrifterna är det förebyggande arbetet, det vill säga att arbetsgivaren ska undersöka riskerna och vidta åtgärder så att inte arbetstagare exponeras för farligt kvartsdamm. Exempel på förebyggande arbete är i första hand att använda ett material utan eller med mycket låg kvartshalt eller att välja en arbetsmetod som gör att inget kvartsdamm bildas.
Tusentals personer exponeras för farligt kvartsdamm i sitt arbete varje år, något som kan leda till ohälsa och allvarliga sjukdomar som stendammslunga, KOL och lungcancer.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Utsätter sin personal för onödiga risker"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig