info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Utredning letar pengar till höjt a-kassetak

Höjt tak, från 580 till 640 kronor per dag, i a-kassan. Det är ett av de förslag som den så kallade a-kasseutredningen lägger inom kort.

Höjningen av taket ska gälla de första 100 dagarna på en stämplingsperiod, enligt Rapport.
Kostnaden för att höja taket måste dock finansieras i utredningens förslag. Det är orsaken till att presentationen av utredningens förslag skjutits upp flera gånger.
Om förslaget blir verklighet får det stor betydelse för arbetslösa byggnadsarbetare som ofta har inkomster över det tak på 15 950 kronor som gäller idag.
Utredningens huvudsyften är:
Att slopa rundgången mellan stämpling och åtgärd. Detta ska ske med hjälp av ett så kallat sökkontrakt mellan den arbetslöse och förmedlingen. Kontraktet ska innehålla en individanpassad plan där dagens slumpartade så kallade arbetsmarknadsåtgärder ersätts av kvalificerade åtgärder.
Långtidsarbetslösheten ska avskaffas med hjälp av en så kallad övergångsarbetsmarknad. Det innebär att långtidsarbetslösa ska erbjudas jobb i sektorer där det finns behov av arbetskraft. Sådana jobb, till exempel till äldre långtidsarbetslösa, behöver inte ha någon anknytning till tidigare yrke.
Rättstryggheten ska stärkas. I dag säger reglerna att den som säger nej till anvisat jobb ska stängas av från ersättning i tre månader. Men regeln tillämpas mycket olika. Utredningen föreslår ett mildare straff men hårdare tillämpning. Det innebär en skärpning av dagens tillämpning men sociala hänsyn ska tas, enligt förslaget.
A-kassans inkomstbortfallsprofil ska förstärkas. Det är orsaken till förslaget om höjt tak.
Det finns ingen bortre parentes i förslaget som inte heller innehåller förslag om sänkta ersättningar.
Utredaren, Lars-Olof Pettersson, vill inte kommentera Byggnadsarbetarens uppgifter eftersom utredningen ännu inte presenterat sitt förslag. Siktet är fortfarande inställt på en proposition till riksdagen i början av år 2 000.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Utredning letar pengar till höjt a-kassetak

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig