info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Utredde aldrig dödsolyckan

Minst två dödsolyckor i byggbranschen det senaste året utreddes aldrig av Arbetsmiljöverket. I stället nöjde man sig med att låta företagen själva utreda vad som hände. Både fack och åklagare anser att rättssäkerheten kan hotas.

– Det är fel. Det är viktigt att Arbetsmiljöverket som är opartiskt utreder alla olyckor, säger Byggnads regionala skyddsombud i Stockholm, Tomas Kullberg.
Han är kritisk till flera fall i Stockholmsområdet där utredningar inte gjorts. Ett exempel är olyckan där kranföraren Ulf Ryding dog den 22 mars i fjol, efter att ha fått ett parti utfackningsväggar över sig. Trots att det var en dödsolycka gjorde Arbetsmiljöverket (AV) aldrig någon egen utredning, utan förlitade sig på dem som gjordes av arbetsgivaren och av beställaren. Båda utredningarna pekade på att inga fel begåtts, samt lyfte fram positiva åtgärder som företag och beställare gjort. AV avslutade därefter ärendet.
– Det var svårt att klarlägga vems felet var och vi kunde inte se att arbetsgivaren brutit mot arbetsmiljölagen, säger arbetsmiljöinspektör Pia Selenius. Att vidare utreda olyckan, anser hon inte hade gett något.

Inte opartiskt

AV är förvisso inte skyldigt att utreda alla olyckor. Men Tomas Kullberg anser att verket borde granska omständigheterna runt olyckan, eftersom företagen är så uppenbart jäviga:
– Man kan aldrig förvänta sig att arbetsgivaren ska göra en helt opartisk utredning, säger han.
Olyckan där Ulf Ryding dog är inte enda exemplet där AV förlitat sig på företagets utredning. Den 25 mars 2010 dödades betongarbetaren Johan Engqvist, vid ett takras i Södertälje. Också här nöjde sig AV med företagets olycksutredning och den opartiska tekniska utredning som AV krävde att arbets-givaren skulle beställa. Slutsatserna blev att det varit omöjligt för entreprenören att förutse olyckan. Ärendet avslutades med en sammanfattning till åklagaren.

Finns risk

En åklagare som driver många arbetsmiljömål är Leif H Johansson i Stockholm. Han ser en risk i att Arbetsmiljöverket inte utreder själva. I ett av hans fall, en rasolycka i Uppsala, har han bara fått in ett kortfattat inspektionsmeddelande från AV samt företagets utredning. Men den utredningen är otydlig och det, i kombination med att det saknas bevisning från polisen, försämrar möjligheten att åtala.
– Det gör det omöjligt för mig att gå vidare. Detta är en risk man tar om man förlitar sig på utredningar från företagen, säger Leif H Johansson.
Arbetsmiljöinspektör Håkan Angeldahl inspekterade olyckan.
– Vi har inte tid att göra egna utredningar. Vi åker ut och ställer krav och misstänker vi brott gör vi en åtalsanmälan som åklagaren får gå vidare med, säger han.

Mindre resurser

Flera andra inspektörer vittnar om samma sak.
– Vi har fått allt mindre resurser. Det har blivit mindre tid att utreda, vilket gör att vi i färre fall hinner granska riktigt noga, säger Per-Arne Mattsson, arbetsmiljöinspektör i Falun.

Byggnadsarbetaren har sökt AV:s generaldirektör Mikael Sjöberg för kommentar. Han har enligt pressavdelningen inte haft tid att svara.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Utredde aldrig dödsolyckan

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig