info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Utlandsarbete kan leda till lägre a-kassa

Medlemmar i Byggnads a-kassa som jobbat utomlands i ett EU/EES-land måste söka nytt inträde i a-kassan när de kommer hem.

Det spelar ingen roll att medlemmen betalat in avgiften till a-kassan under utlandsvistelsen. En byggnadsarbetare som till exempel jobbar i Norge ansluts automatiskt till det norska försäkringssystemet. EU:s regler säger att man ska tillhöra arbetslandets försäkringssystem. Därför finns det ingen andledning för byggnadsarbetare att samtidigt betala in avgiften till den svenska a-kassan under tiden man arbetar i annat EU-land.

– Många byggnadsarbetare åker iväg och jobbar i andra länder utan att meddela oss. Det är jätteviktigt att de tar kontakt med oss på kassan innan avfärden för att få information om vilka regler som gäller, säger Stig Jonsson, handläggare på Byggnads a-kassa.
Byggnadsarbetare som jobbat utomlands måste ansöka om nytt inträde i a-kassan så fort de kommer hem.

– En ansökan måste ske skriftligen och görs det försent kan medlemmen åka ned på a-kassans grundbelopp, 320 per dag, säger Stig Jonsson.
Risken är att byggnadsarbetare som väntar för länge med ansökan inte får tillgodoräkna sig den försäkrade tiden utomlands när a-kassebeloppet fastställs.

– Blir det ett glapp mellan anslutningen i det andra landet och a-kassan i Sverige är det grundbeloppet som gäller, säger Stig Jonsson. Byggnadsarbetare som betalat in a-kasseavgiften i Sverige när de befunnit sig utomlands har svårt att få tillbaks pengarna.
– Men det går att skriva till a-kassans styrelse och överklaga, säger Stig Jonsson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Utlandsarbete kan leda till lägre a-kassa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig