info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

USA-fack kritiska mot Skanska

Följ den uppförandekod ni skrivit på! Den uppmaningen riktar Terry Bumpers och Bernie Evers, två amerikanska fackliga ledare, till Skanska.

Terry G Bumpers arbetar i det amerikanska byggfacket Liuna, som bland annat organiserar amerikanska grovarbetare. Han är i Sverige för att få Skanskas koncernledning att agera i en tvist med det Skanskaägda företaget Tidewater.
På våren 2002 lockoutade Tidewater 25 anställda som strejkat för att få företaget att teckna kollektivavtal vid ett brobygge. Tidewater agerade också på andra sätt för att undvika avtal med facket. Trots att en domstol i juli 2002 konstaterade att Tidewaters agerande varit antifackligt så har företaget drivit tvisten vidare.

Antifackliga aktioner av den typ som Tidewater använde är relativt vanliga i USA där det krävs en majoritet av röster bland de anställda för att få avtal.
– Skanska agerar som andra amerikanska företag. Men det borde man inte göra när man skrivit på ett internationellt avtal som bland annat säger att man inte ska agera antifackligt, säger Terry Bumpers.

Tvisten om avtal vid brobygget är inte det enda exemplet. Bernie Evers, från brobyggar- och armerarfacket, berättar om projekt där samma dotterbolag till Skanska, Tidewater, anlitar företag som är kända för sin antifackliga hållning.
I Norfolk, Virginia och vid ett kommande projekt i Kanada anlitar Tidewater företaget J.D. Steel som underentreprenör. Företaget är ökänt i det amerikanska facket för att anlita illegal latinamerikansk arbetskraft till låga löner och farlig arbetsmiljö.
– Skanskas företag i USA är i stor utsträckning byggledningsföretag. Då har man också skyldighet att följa uppförandekoden när man anlitar underentreprenörer, säger Bernie Evers.

Evers och Bumpers har träffat Skanskas koncernledning under sitt Sverigebesök och framfört kritiken.
Lars Johansson, tillförordnad informationschef på Skanska, säger att konflikten om Tidewaters agerande vid brobygget är ett ärende för domstol.
– Tyvärr händer det att vi inte är överens och då prövas fallen enligt reglerna i respektive land, säger han.
Skanska ska däremot inte anlita underentreprenörer som agerar antifackligt. Det är företagets interna policy, säger Lars Johansson.
– Men vi tycker att vi har en bra dialog med byggfackens international om det här. Träffen med de amerikanska fackliga företrädarna är en del av den dialogen, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: USA-fack kritiska mot Skanska

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig