info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Uppsägningshot borta på Skanska

13 byggnadsarbetare på Skanska i Örebro får behålla jobben. Skanska ändrade sina planer. Det stod klart vid centrala förhandlingar på måndagen.

Skanska har tidigare kallat till förhandlingar om övertalighet och att företaget ville säga upp 13 anställda i Örebro distrikt. Tanken var att man skulle göra om organisationen och ta in fler underentreprenörer. Byggnads har protesterat mot detta och hävdat att ingen arbetsbrist föreligger. Man såg agerandet som en utpressning, en direkt följd av en lönetvist på arbetsplatsen Rättscenter i Örebro.
Ärendet om övertalighet slutade i oenighet i lokala förhandlingar, men vid centrala förhandlingar under måndagen tog företaget tillbaka sina planer på uppsägningar och alla får behålla jobben.
– Det är klart är att det är jättepositivt att man inte säger upp någon personal. Mb-gruppen på företaget har ju tillsammans med Byggnads lokalavdelning hela tiden hävdat att det inte föreligger någon arbetsbrist, säger Mikael Johansson, mätningsföreståndare på Byggnads i Örebro.

Var beredd

Han var beredd på att det kunde komma ett beslut om att ta tillbaka planerna på uppsägningar. Dessa berörde från början elva personer men det utökades till 13 under ärendets gång.
Byggnadsarbetaren skrev om ärendet den 28 oktober. Då sa Jörgen Larsson, regionchef för Skanska Hus Väst, att målet var att behålla all personal som man hade i dagsläget. En rapport från löntagarkonsulter riktade också kritik mot förslaget om omorganisation, som innebar att man skulle lägga ut arbete på fler underentreprenörer. De ansåg att företaget inte analyserat förslaget, granskat alternativa åtgärder eller hur man skulle ta hand om sin personal.

Behåller byggnadsarbetarna

På Rättscenter i Örebro har det pågått en lönekonflikt som ännu inte är löst, vilket innebär att personalen går på stupstockslön. Jonas Andé personalchef på Skanska Sverige säger att det fanns två skäl till att företaget tidigare ville förhandla om övertalighet. Den ena var en vikande orderingång i Örebro. Den andra var att man mot bakgrund av att det inte träffades någon löneöverenskommelse på Rättscentrum, var osäkra på om man kunde fullfölja upptrappningen av projektet med egen personal.
-Tidigare erfarenheter har visat att den här typen av byggen ofta inte fungerar som det var tänkt, säger han.
Nu väljer Skanska att behålla den gamla organisationen med sin egen personal.
– Vi har haft en dialog med vår kund och våra yrkesarbetare och känner en trygghet i att alla kommer att verka för att vi kan leverera projektet i den tid som det var tänkt och med den kvalité som utlovats, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Uppsägningshot borta på Skanska

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig