info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Uppsägningar hotar på Skanska

Skanska har startat förhandlingar om att säga upp 13 byggnadsarbetare i Örebro. Byggnads ser agerandet som utpressning på grund av en lönekonflikt. Skanska säger sig nu vilja behålla personalen.

Skanska har varslat om övertalighet och att man vill säga upp 13 anställda i sitt Örebrodistrikt. Tanken har varit att man skulle göra om organisationen och ta in fler underentreprenörer. Men Byggnads protesterar mot detta och ser uppsägningarna som en utpressning, en direkt följd av en lönetvist mellan byggfacket och Skanska på arbetsplatsen Rättscenter i Örebro. Där har parterna inte kunnat enas i en lönefråga. Både lokala och centrala förhandlingar har slutat i oenighet.

Förhandlingar

Kort därefter, i juni, kallade Skanska till en mbl-information. Enligt protokollet sa då Skanskas regionchef att om man inte fick en lösning på den centrala förhandlingen, så skulle man ha en framtida övertalighet under augusti. En övertalighet som sedan skulle komma att växa under september och oktober. Utan en snar lösning skulle företaget tvingas till förhandlingar om övertalighet och uppsägning av personal.
Senare kallade Skanska till förhandling om uppsägning av först elva personer, vilket sedan under ärendets gång utökats till att Skanska ville säga upp 13 byggnadsarbetare.
– Företaget vill påverka våra medlemmar att gå med på en sämre löneöverenskommelse än vad de är värda, säger Mikael Johansson, på Byggnads i Örebro.
Idag säger dock Jörgen Larsson, regionchef för Skanska Hus Väst, att företaget vill behålla sin personal.
-Målet är att vi ska behålla alla medarbetare som vi har i dagsläget, säger han.

Löntagarkonsult

Vid första förhandlingstillfället begärde facket att en löntagarkonsult skulle kopplas in. Efter att konsulternas utredning var klar fortsatte förhandlingarna i oktober. Men också då var facket och Skanska oeniga om eventuell övertalighet.
– Skanska ansåg sig inte kunna garantera kvalitet och produktion. Företagets regionchef påstod att det kunde bli maskningsaktioner och massjukskrivningar. Bakgrunden var lönefrågan,säger Byggnads ombudsman Kenneth Svärd.
Nu kommer frågan om övertalighet att åter att tas upp den sjunde november vid centrala förhandlingar mellan parterna.
För Byggnads Mikael Johansson är det självklart att det inte råder någon arbetsbrist och han anser att facket fått tydligt för stöd detta i löntagarkonsulternas rapport.
– Orsaken till arbetsbrist är ju bara att företaget vill ta in underentreprenörer istället. Konsulterna varnar för att göra på det här sättet och ser att det kan leda till större problem för företaget på sikt, säger han.

Ifrågasätter

Konsulterna utgår i sin rapport ifrån att lönekonflikten ligger bakom förslaget om omorganisation, men ifrågasätter att göra något så förhastat som att bryta upp en fungerande organisation. Konsulterna riktar kritik mot att företaget varken har analyserat förslaget, granskat alternativa åtgärder eller hur man ska ta hand om sin personal.
Jörgen Larsson förnekar att Skanska vill ta in underentreprenörer istället för anställda, utan säger att det bara är ett scenario man arbetet med. Han hoppas på en lösning vid de centrala förhandlingarna.

Oeniga om ersättning

Då det gäller lönefrågan på Skanskaarbetsplatsen strandade förhandlingarna eftersom Skanska och Byggnads inte var eniga om lönenivåer och retroaktiv ersättning. Byggnads hade begärt retroaktiv ersättning sedan oktober förra året. Idag är frågan om lönenivåerna löst, medan den det råder oenighet om den retroaktiva ersättningen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Uppsägningar hotar på Skanska

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig