info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Uppsagd från Galaxenjobb på Skanska

Betongarbetaren Thomas Kjellsson har arbetat 31 år på Skanska.

Sedan fyra år har han en Glaxenanställning på halvtid, efter en olycka.
Guldklockan, belöningen för 30 års anställning, tror han inte att han får.
– Jag hinner sluta innan utdelningen, som är vart femte år, säger han.
Den 4 oktober blev Thomas uppsagd på grund av arbetsbrist, efter flera förhandlingsomgångar där MB-gruppen förgäves vädjade till Skanskaledningen i Halmstad.
– Det är klart att man ar ett ansvar. Men framför allt är vårt ansvar att se till företagets resultat, säger distriktschef Per Johansson.
Bakgrunden till att Skanska i Halmstad hamnat i en situation med arbetsbrist är en medveten ambition att minska marknadsandelen. Tidigare hade man två servicegrupper på orten och cirka 40 anställda byggnadsarbetare. För cirka ett år sedan genomförde man en uppslitande uppsägningsomgång där man drev igenom undantag från turordningsreglerna genom att köpa ut anställda som man ansåg inte passade i organisationen. Det har i sin tur medfört olust och ett tiotal anställda har slutat under året.
– Nu har vi en lämpligare storlek i förhållande till marknaden och vi tycker att vi är på väg åt rätt håll, säger distriktschefen Per Johansson.
Uppsägningen av Thomas Kjellsson var en ofrånkomlig konsekvens av att Skanska i Halmstad anpassat kostymen, menar han.
– Det måste finnas arbetsuppgifter.
Thomas Kjellsson själv anser att Skanska inte gjort vad man kunnat för att bereda honom jobb.
– Något skulle ju kunna finnas, annat än det bodtomtejobb i Helsingborg som de erbjöd mig, säger han.
Bodtomtejobbet i Helsingborg skulle inneburit 15 mils bilresor varje dag för ett halvtidsjobb. Det tackade Thomas nej till.
Skanska har stått för cirka två tredjedelar av Thomas lönekostnad. Det innebär totalt, inklusive avgifter, cirka 150 kronor per timme eller en månadskostnad på cirka 12 750 kronor. Resterande lönekostnad har samhället svarat för.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Uppsagd från Galaxenjobb på Skanska

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig