info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Uppgörelse klar om rent spel

Nu står det klart att svenska kollektivavtal ska gälla när arbete utförs i Sverige inför stora sportarrangemang.

På DN-debatt i dag lägger idrottsrörelsen och flera fackföreningar – bland annat Byggnads – fram en överenskommelse om vilka villkor som ska gälla inför större idrottsarrangemang i landet. Parterna har enats om vissa värderingar och principer. Det handlar bland annat om att arrangemangen ska genomföras med schysta villkor, att svenska kollektivavtal ska gälla och om möten med sportstjärnor inför stora tävlingar.

Fem punkter för rent spel

Idrottsrörelsen med Svenska Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet i spetsen har tillsammans med facken kommit fram till fem olika punkter som ska vara vägledande framöver.
Den första punkten tar upp att arrangemangen ska genomföras på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur ett socialt, ekonomiskt, etiskt, tillgängligt, klimat och miljömässigt perspektiv. Punkt två handlar om att internationellt beslutade riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter ska respekteras. Den tredje tar upp att alla företag och leverantörer av varor och tjänster ska följa svenska kollektivavtal när arbete utförs i Sverige. Det åligger även företagen som är inblandade att se till att säkra bra villkor för arbetstagare genom hela produktionskedjan.

Sprida kunskaper om rättigheter i arbetslivet

Den fjärde punkten tar upp frågan om hur idrottsorganisationer och facken ska arbeta för att få deras internationella förbund och andra samarbetspartners att få in internationellt beslutade riktlinjer som finns om mänskliga rättigheter i deras stadgar, policys och regelverk.
Den sista punkten handlar om att parterna tillsammans ska sprida de värderingar som finns i de fyra första punkterna. Det ska till exempel göras genom att de träffar lagledare och aktiva inför internationella mästerskap, besöker idrottsklubbar och föreläser och arrangerar workshops, seminarier och utbildningar för att sprida kunskapen och medvetenheten om de mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Uppgörelse klar om rent spel

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig