info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ungdomar skadas av vibrationer

Unga byggnadsarbetare kan börja skadas av vibrationer bara efter några års arbete. Det visar en ny studie.

– Det är viktigt att alla ungdomar som arbetar med vibrationer får möjlighet att arbeta på rätt sätt och att de deltar i de hälsokontroller som arbetsgivarna ska erbjuda, säger Lars Gerhardsson, en av forskarna bakom en ny rapport. Han är verksam vid Arbets- och Miljömedicin vid Sahlgrenska universitetsjukhuset i Göteborg.
Ett forskarlag har följt 108 ungdomar som arbetade med vibrerande verktyg och maskiner. Den första delen av undersökningen gjordes redan då de gick på yrkesprogrammet. De deltog då i en enkät där de bland annat fick svara på frågor om sitt hälsotillstånd. Sedan följde forskarlaget dem när de började arbeta på bygg- och verkstadsföretag. De deltog i kontroller efter två respektive fyra års arbete.
Ett flertal av ungdomarna hade påverkats av arbetet. 17 procent hade stickningar i händerna, vilket nästan var en fördubbling, jämfört med kontrollen två år tidigare. 45 procent hade nedsatt känsel i pekfingertopparna, jämfört med tio procent vid den tidigare kontrollen.

Riskerar svåra skador

– Förändringarna är dock på ett så tidigt stadium att man i allmänhet inte uppfattar det själv. Vi har uppmätt skillnaderna med en avancerad mätteknik, säger Lars Gerhardsson.
Men om exponeringen fortsätter kan det leda till allvarliga skador. Vibrationer är en välkänd källa till svåra besvär bland många byggnadsarbetare.
– Vibrationsskador uppstår ofta under en process under flera år. Därför gäller det att arbeta rätt och gå på regelbundna kontroller, fortsätter Lars Gerhardsson.
Han säger att med all kunskap om vibrationer idag borde skadorna minska. Men att klinikerna som tar emot skadade arbetare har inte sett någon minskning under senare år.
Många faktorer avgör om man får vibrationsskador. Det handlar om vilka verktyg som används, hur man arbetar med dem och hur länge, samt hur känslig man är.
Ytterst är arbetsgivaren ansvarig för att exponeringen är säker.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ungdomar skadas av vibrationer

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig