info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Unga byggare: Så vill vi se en modern arbetsmarknad

Byggnads ungdomsförbund Unga Byggare har arbetat fram 10 förslag för en modern arbetsmarknad. Bland annat sex timmars arbetsdag, statligt lånestöd, slopning av LAS och sänkt pensionsålder.

Fredrik Öberg, ordförande Unga Byggare. Foto: Terese Perman

DEBATT. Detta är ett debattinlägg  

”Arbetsmarknadspolitiken är just nu en het fråga inom svensk politik och vi är glada över att så många verkar vara intresserade av att modernisera arbetslivet. Förslag kring sänkta arbetsgivaravgifter, hur vi ska göra det lättare att säga upp personal, eller hur man kan ge lägre lön till både ungdomar och nyanlända har duggat tätt.

Med förslagen om privatiseringar, avregleringar och skattesänkningar har högerpartierna och näringslivet allt som oftast fått störst utrymme i media när det kommer till reformeringen av arbetsmarknaden. Detta får en stor påverkan på samhällsdebatten och det märks inte minst i den så vitt omtalade LAS-utredningen.

Centerpartiet och Liberalerna har genom utredningen föreslagit olika saker som ska göra det enklare och billigare för företag att säga upp sin personal. Utredningens namn är passande nog ”En moderniserad arbetsrätt”.

Vi hävdar däremot att både utredningen och svensk höger helt har missuppfattat begreppet modernisering, och istället kommit med förslag som tar oss tillbaka i tiden. Därför vill vi hjälpa till på traven och ge tio förslag som verkligen skulle modernisera den svenska arbetsmarknaden:

GEMENSAMT ANSVAR FÖR ARBETSMILJÖN

Idag spelar mandatfördelningen i riksdagen stor roll för hur mycket resurser Arbetsmiljöverket får, och därav hur mycket arbetsmiljöarbetet kommer prioriteras år för år. Detta kan undvikas genom att parterna själva får upprätta en instans som ska övervaka och bejaka arbetsmiljön.

SAMHÄLLSLYFTET

Framtidens arbetsmarknad kräver en ökad rörlighet, och en ökad rörlighet kräver vidareutbildning. Därför ska den som arbetat 5 år erbjudas 6 månader till högre studier med bibehållen lön.

SEX TIMMARS ARBETSDAG

Den senaste regleringen av den dagliga arbetstiden var för över 100 år sen. Sedan dess har vi effektiviserat produktionen mångdubbelt. I en tid av automatisering så blir det allt viktigare att vi är fler som delar på jobben och även kan nyttja mer tid med våra vänner och familj.

SLOPA LAS OCH HÖJ A-KASSAN TILL 90%

Efter årens många försämringar i LAS anser vi att det vore bättre om staten helt höll sig utanför anställningsskyddet. På så vis kan parterna helt göra upp om villkoren i sina avtal. Det staten istället bör stå för är en hög arbetslöshetsersättning som tillåter en smidig omställning.

SÄNKT PENSIONSÅLDER

Olika arbeten sliter olika mycket på våra kroppar. Vi föreslår därför en sänkt pensionsålder baserat på yrke och antal arbetade år.

STATLIGT LÅNESTÖD

När företagsägare väljer att lägga ned produktionen bör de anställda ges möjligheten att ta över verksamheten. Vid ett eventuellt övertagande är kapital det enda som saknas och detta skulle staten stå för. Går det att uppvisa att verksamheten kan gå runt är det en god investering för staten.

KONTROLLERAD ARBETSKRAFTSINVANDRING

Idag är det enkelt för företag att utnyttja utländsk arbetskraft för att dumpa löner och villkor. Det bästa sättet att få en fungerande arbetskraftsinvandring är såklart om arbetsmarknadens parter får reglera den branschvis.

LEDA OCH FÖRDELA

Arbetsplatsen är efter rådande principer en diktatur, eftersom den som äger kapital bestämmer över den som inget äger. Tanken om att arbetsledningsrätten ska förbli oinskränkt är förlegad. Sverige är en demokrati sen 1919, och det är hög tid att även arbetslivet följer efter och blir demokratiserat.

LOKALA ARBETSFÖRMEDLINGAR

För att få till en effektiv arbetsförmedling borde arbetsmarknadens parter utgöra en del av grundstommen. Hos parterna finns kunskapen om både tillgången och efterfrågan på arbete både lokalt och regionalt.

FONDSYSTEM

Företagsvinster placeras ofta utomlands eller på annat sätt avleds från det svenska samhället. Därför är det rimligt att när stora aktieutdelningar görs till ägare så ska en del av vinsten komma löntagare på företaget till dels. Detta kommer öka den inhemska konsumtionen och minska skatteflykten.

Här har ni nu visat på några förslag som vi tycker känns moderna och framåtsyftande när det kommer till hur vi ska organisera arbetslivet i Sverige. Läs gärna mer utförligt om våra förslag på våra kanaler.”

Fredrik Öberg Ordförande Unga Byggare 

Sebastian Karlsson Ordförande Unga Byggare Västerbotten 

Alexander Bergkvist Ordförande Unga Byggare Mellan-Norrland 

Lotta J Sjölander Ordförande Unga Byggare Gävle-Dala 

Oliver Persson Ordförande Unga Byggare Örebro-Värmland 

Linus Blomqvist Ordförande Unga Byggare Mälardalen 

Jonas Andersson Ordförande Unga Byggare Öst 

Pontus Johansson Ordförande Unga Byggare Väst 

Karl Paine Ordförande Unga Byggare Småland-Blekinge 

Ola Wendl Ordförande Unga Byggare Skåne 

Jonas Eriksson Ungdomsansvarig Elektrikerna 

Ludwig Eriksson Unga Transportare

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Unga byggare: Så vill vi se en modern arbetsmarknad

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig