info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Undersökning om asbest läggs ner

Åklagaren inleder inte någon förundersökning efter Elektrikerförbundets polisanmälan om asbestexponering vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Facket kommer att begära en överprövning.

Kammaråklagare Leif H Johansson har beslutat att inte inleda någon förundersökning efter Elektrikerförbundets polisanmälan vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Han menar att de uppgifter han fått inte ger anledning att anta att ett brott som kan leda till åtal har begåtts. Han hänvisar också till en tidigare förundersökning som lagts ner av samma skäl. Den inleddes efter en åtalsanmälan från Arbetsmiljöverket.
– Inget nytt har kommit fram i sak som ändrar bedömningen, säger han.

Begär överprövning

Elektrikerförbundet tycker att beslutet är fel och ska begära en överprövning.
-För vår del är det helt klarlagt att arbetarna har utsatts för asbest. Tester har visat att det fanns asbest där de arbetade. Sedan varierar det i vilken grad det skett och under hur lång tid. Det är bland annat just hur stor exponeringen varit som vi anser att en utredning skulle ge svar på, säger Malin Wulkan, förbundsjurist på LO-TCOs rättsskydd, som anlitas av förbundet.
Leif H Johansson finner det uteslutet att någon utsatts för livsfara eller risker för sjukdom som krävs enligt brottsbalken.
-Det finns mätvärden som visat på att det är små värden som påträffats, säger han.
Malin Wulkan reagerar över detta. Hennes och Elektrikerförbundets uppfattning är att elektriker och andra arbetare exponerats för asbestfibrer under lång tid. Asbest finns på många håll i sjukhusbyggnaderna.
-Dels vet man inte hur stor exponeringen varit och dels kan det räcka med mycket små mängder asbestfibrer för att skadas, säger hon. Elektrikerförbundet kommer i samband med överprövningen lämna in också ett medicinskt utlåtande om hur fibrerna påverkar människan.

Upptäckte asbest

Det var i höstas som Elektrikerförbundet polisanmälde landstingets fastighetsbolag Locum och entreprenören Bravida för arbetsmiljöbrott. Detta efter att det i april förra året stod klart att elektriker och andra arbetare jobbat i utrymmen med damm från asbesthaltigt material. Plötsligt var deras arbetsplats i en kulvert avspärrad och det fanns en skylt med varning för asbest. Upptäckten väckte oro eftersom asbest kan orsaka de allvarliga cancersjukdomarna lungcancer och mesoteliom.
I oktober stod plötsligt ett saneringstält utanför en annan av arbetsplatserna. Ytterligare prover togs som visade på asbest. Enligt elektrikerna har de exponerats då de gjort hål för kablar i tak och brandtätning och kommit i kontakt med undertaksplattor där damm samlats. I samma utrymmen har också byggkollegor, snickare, -sprinkler, vvs- och ventilationsmontörer utfört olika arbetsuppgifter. De har också krupit i damm på undertak och kabelstegar, där de menar att det funnits asbest.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Undersökning om asbest läggs ner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig