info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Tyvärr inte förvånad att olyckor händer"

Byggbranschen måste bli bättre på att lära av tidigare olyckor. Formras som det i Ludvika ska inte få hända, anser broexperten Håkan Sundquist.

Han är idag professor emeritus i brobyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har genom åren följt allvarliga formras vid brobyggnad och själv utrett flera.
-Tyvärr är jag inte förvånad över att olyckor händer. Byggbranschen har hittills varit dålig på att lära av tidigare misstag, säger han.
Det är stora risker då man bygger nya broar.
-Reglerna för färdiga broar är mycket stränga men för tillfälliga konstruktioner, som formar vid gjutning, är de inte alls lika hårda, säger han.

Läs mer:
12 skadade i rasolyckan: ”Allt har kollapsat”

Läs också Ludvikaolyckan: ”Samhällsansvar slå fast varför formen rasade”

Vid den svåra olyckan i Ludvika rasade formen under gjutning. Tolv personer skadades varav sex allvarligt. Arbetet bestod i att bygga en bro för bil och cykel över järnvägen. Formen bestod av en träkonstruktion som vilade på en stålställning.
Håkan Sundquist är inte insatt i detaljerna runt just denna olycka, som är en av
2 000-talets svåraste.
-Men jag kan konstatera att den är ovanlig. Normalt sett är det inte så här många skadade, utan oftast stannar det vid ekonomiska förluster.

Dödsfall vid ras

Men det har också hänt formras med svåra skador.
2008, vid byggandet av en järnvägsbro över Älandsfjärden, dog två byggnadsarbetare och tre skadades i en olycka, då träformen rasade. I efterhand konstaterades flera fel, bland annat att de knektar som användes till formen var för klena. Flera företag var inblandade och fel hade fortplantat sig från beräkningar och ut på bygget. Skanska som hade huvudansvaret där, har även huvudansvaret i Ludvika. Vid Älandsfjärden var Banverket beställare, i Ludvika är det Trafikverket.
Bara i januari i år måste delar av en bro över E 6:an, en djurbro vid Sandsjöbacka, rivas eftersom flera av de stöttor som bar gjutformen knäckts och det var risk för ras. Entreprenören Peab avbröt arbetet. Enligt beställaren Trafikverkets analys var det felräkningar som gjorde att konstruktionen inte höll måttet då betong fylldes på.

Stora risker

Håkan Sundquist konstaterar att arbete med formar är riskfyllt, det handlar om stora, tunga konstruktioner som sedan ofta fylls med flera ton betong. Det är viktigt att det blir rätt i varje led.
-Jag har sett många form- och ställningsras. Det beror oftast på att formen inte är tillräckligt stark och det kan ha flera orsaker. Man kan ha konstruerat fel, ha gjort fel på beräkningar och ritningar. Det kan också ha blivit fel då formen sätts upp på arbetsplatsen, eller kan något ha gått fel vid själva gjutningen, säger han.
Håkan Sundquist konstaterar att riskerna ökar då det är många aktörer inblandade.
-Då ökar risken för missförstånd, att något går fel i kommunikationen, säger han.

Avvaktar utredningar

Byggnadsarbetaren har varit i kontakt med företagen som var inblandade vid olyckan i Ludvika men de har hittills avböjt att kommentera olycksorsaken, eftersom frågan utreds. Dels görs utredningar inom företagen, polisen gör en brottsutredning och Arbetsmiljöverket utreder hur olyckan kunde ske.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Tyvärr inte förvånad att olyckor händer"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig