info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tyst minut ska hedra omkomna

Nu på fredag, den 27:e april, hålls en tyst minut för att hedra dem som dött på byggen och andra arbetsplatser i Sverige.

Detta görs inför firandet av Workers Memorial Day, som traditionellt hålls den 28 april. Men eftersom det är en lördag, hålls manifestationer i Sverige på fredagen.
Den globala fackliga rörelsen runt om i världen vill hedra dem som dödats på arbetet. I Sverige håller LO i arrangemangen.
– Vid klockan tolv hoppas vi att så många byggarbetsplatser och andra arbetsplatser som möjligt avbryter arbetet och håller en tyst minut, säger Jörgen Eriksson, arbetsmiljöombudsman i Byggnads.
Han själv kommer att besöka byggarbetsplatsen vid Stockholmsarenan i anslutning till Globenområdet. Där kommer LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist att leda den tysta minuten.

Minst 1 000 dör i sjukdomar

2011 dog 61 människor i arbetsplatsolyckor på svenska arbetsplatser. 9 personer dog i byggolyckor. Och varje år dör minst 1 000 personer i Sverige av cancer, samt hjärt -och kärlsjukdomar där förhållanden i arbetet är den viktigaste orsaken bakom dödsfallet.
Dagen hålls för att hedra såväl de som dött i olyckor, som av sjukdomar orsakade av arbetet och självmord orsakade av mobbning på arbetsplatsen.
Samma dag som Workers Memorial Day hålls också sedan många år Världsdagen för säkerhet och hälsa som ILO, FN:s arbetsorganisation arrangerar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tyst minut ska hedra omkomna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig