info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tyskt byggfack fruktar EU:s östutvidgning

Enligt EU:s grundpelare ska varor, tjänster arbetskraft och pengar kunna röra sig fritt över gränserna. Detta oroar det tyska byggfacket IG BAU.

Enligt EU:s grundpelare ska varor, tjänster arbetskraft och pengar kunna röra sig fritt över gränserna. Detta oroar det tyska byggfacket IG BAU.
IG BAU fruktar att en kommande östutvidgning av EU ska leda till att jobben i Tyskland hotas.
IG BAU befarar också att den fria förhandlingsrätten ska äventyras och att allt fler i Tyskland ska dras till högerextremistiska idéer i takt med att invandringen från östra Europa släpps helt fri.
Därför vill IG BAU ha undantagsregler under tio år när det gäller tjänsters fria rörlighet över gränserna. Det gäller särskilt byggbranschen i Tyskland.
– Över 200 000 IG BAU-medlemmar har förlorat jobbet på grund av illegal invandring för Östeuropa.
Det sa Sabine Graf från byggfacket IG BAU i Tyskland i samband med NBTF:s, de nordiska bygg-, trä-, och skogsarbetarfackens årsmöte i Stockholm.
Även skogs-, trädgårds och lantbruksarbeten, samt städning och fastighetsskötsel, utförs i Tyskland till stor del av pendlare från främst Polen.
Lönenivån i öst är ungefär en tiondel av lönenivån i väst.
Men för de stora nordiska byggföretagen öppnas en ny marknad vid en utvidgning av EU.
Sverige och Skandinavien betraktas som mer eller mindre färdigbyggt.
– Den stora byggtekniska utmaningen ligger utanför Norden, och en stor del av den ligger i Öst- och Centraleuropa, säger Ulf Hjalmarson, marknadschef för NCC Hus.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tyskt byggfack fruktar EU:s östutvidgning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig