info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tvist om uppsägning av Peab-anställda

Peab har sagt upp fyra betongarbetare i Helsingborg. Men samtliga har ogiltigförklarat sina uppsägningar. Byggnads hävdar att det inte finns någon saklig grund för uppsägningarna, och att det gjorts innan förhandlingar är klara. Såväl uppsagda arbetare som fackrepresentanter känner sig illa behandlade.

Runt tvisten om uppsägningarna finns en långdragen historia med flera förvecklingar. Företaget hävdar arbetsbrist, medan Byggnads starkt ifrågasätter det under rådande byggkonjunktur.
– Detta är regelvidrigt. Att säga upp anställda innan förhandlingarna om arbetsbrist är avslutade och när det dessutom pågår ett arbete av en löntagarkonsult som ska klargöra hur det är med den påstådda arbetsbristen, säger Marcus Eriksson, ombudsman på Byggnads Syd.
Det började i oktober förra året då Peab kallade till mbl-förhandlingar om uppsägning av fem betongarbetare i Helsingborg, på grund av arbetsbrist. Men facket ifrågasatte uppgifterna om arbetsbrist och de lokala förhandlingarna slutade i oenighet. Då sa företaget också att inga omplaceringsmöjligheter fanns. Samtidigt, anställdes en betongarbetare i Halmstad, som ligger i samma region.

Lokala mb-gruppen begärde centrala förhandlingar, men innan de hann börja, tog företaget tillbaka sitt krav på uppsägningar den 27:e november och meddelade att det inte längre förelåg arbetsbrist. Redan den sjätte december kallade dock företaget åter till förhandling om uppsägningar. Men då slog de lokala mb-ledamöterna bakut och krävde en löntagarkonsult för att utreda hur det egentligen stod till med den påstådda arbetsbristen.
Efteråt skrevs ett protokoll som förvånade och upprörde fackets representanter. Där stod att förhandlingen var avslutad i oenighet, vilket i praktiken betydde att företaget kunde gå vidare med sina planer. De fackliga företrädarna menade att förhandlingen ajournerats, vilket betyder att den inte avslutats ännu och därmed skulle inga uppsägningar kunna göras. Facket fortsatte också kräva en löntagarkonsult. Idag arbetar en löntagarkonsult med frågorna, efter att Byggnads begärt tolkningsföreträde.

I slutet av januari sa företaget upp fyra betongarbetare. Samtliga hade först erbjudits en varaktig omplacering till Malmö. Men de fick, enligt uppgifter, en tidsfrist på 48 timmar att bestämma sig, vilket upplevdes som hotfullt.
En antog budet. Sedan kom uppsägningarna till de fyra andra.
De betongarbetare som sagts upp har ogiltigförklarat sina uppsägningar och Byggnads avdelning och Peab, som företräds av Sveriges Byggindustrier, har inlett förhandlingar där facket kräver att företaget tar tillbaka uppsägningarna. Dessa förhandlingar är på väg att avslutas och verkar sluta i oenighet. Det mesta tyder på centrala förhandlingar.
När det gäller krav på löntagarkonsult gjorde Byggnads ett tolkningsföreträde, varför Peab slutligen anlitade en konsult. Något företaget anser att man tvingats till. Sveriges Byggindustrier och Peab anser att detta inte är en förändring som kräver en löntagarkonsult, därför har arbetsgivarsidan begärt förhandlingar om en tolkning av utvecklingsavtalet. Inte heller där ser parterna ut att komma överens.
Under ärendets gång har dessutom samtliga 16 betongarbetare i området också skrivit under en lista. I denna säger de att de under förutsättning att arbetstagarkonsulten slutfört sitt arbete och det fortfarande föreligger arbetsbrist, var de beredda att få sin rätt till omplacering prövad om det var deras tur enligt listan.

Uppsägningarna och företagets hantering har skapat upprörda känslor.
– Peab har betett sig mycket illa. Byggnadsarbetarna som sagts upp känner sig kränkta. Såväl de, som fackliga företrädare på företaget, har blivit illa behandlade, säger Marcus Eriksson, ombudsman på Byggnads Syd.
Också Leif Nyrell, förhandlingsombudsman centralt på Byggnads har reagerat.
-Det har inte varit seriöst. Mb- ledamöter har inte fått ledigt för att förhandla och har blivit utskällda när de hävdat sina kamraters rättigheter, säger han.

Enligt Rasmus Nilsson, avtals- och förhandlingssamordnare på Peab, drogs första förhandlingen tillbaka, eftersom företaget gjort fel med turordningslistorna och för att man trodde man fått in ett jobb, men som senare visade sig vara felaktigt.
– Uppsägningarna är fråga om en ren marknadsanpassning. Vi har inte tillräckligt med jobb i området. Men vi hade fått in arbete i Malmö, så att vi kunde erbjuda en varaktig omplacering för samtliga fem. Vi hade gärna sett att de börjat jobba där, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tvist om uppsägning av Peab-anställda

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig