info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tvist i AD om löneform på Peab

Byggnads har stämt Peab inför arbetsdomstolen. Tvisten gäller 25 byggnadsarbetare på Botniabanan som vill arbeta på ackord. Peab säger nej till det.

Det är första gången den här typen av lönetvist, som gäller rätten för byggnadsarbetarna att välja löneform, prövas i arbetsdomstolen.
Tvisten gäller två arbetsplatser med cirka 25 trä- och betongarbetare, på Peabs etapp av Botniabanan mellan Husum och Örnsköldsvik.

Enligt Peab går det inte att arbeta på ackord när projektet bygger på så kallat konstruktionsansvar, vilket innebär att projektering sker löpande under byggtiden.
– Vi har inte fått ritningar från beställaren och vi bygger allt eftersom våra egna ritningar kommer fram. Vi kan inte tidssätta arbetet när vi inte känner till vilka mängder det handlar om. Vi vet inte heller vilka produktionsmetoder vi kommer att använda, säger arbetschefen Anton Linder på Peab.

Enligt byggnadsarbetarna består projektet dock av konstruktioner som är lätta att mäta.
– Det är ett rent, fint ackordsjobb. Klassiska betongbroar, som inte går över vatten, som är fria från järnkonstruktioner, som bara består av pelare och farbana på torra land, säger lagbasen Lasse Berg. Han har byggt ett stort antal broar av samma typ förut på ackord.
Det ena projektet består av två landsbroar, den ena 90 meter lång, samt en ”koport”. Därtill byggs också en vägtunnel. Det andra projektet är landbro, 331 meter lång.

Byggnads förhandlare har föreslagit att jobbet ska delas upp så att mätning kan ske steg för steg, men har inte fått gehör. De lokala förhandlingarna strandade, liksom de centrala. Byggnads menar att om viljan bara finns, går det att mäta det aktuella jobbet.
Nu väljer Byggnads att föra tvisten till AD för att pröva paragraf tre i anläggningsavtalet. I paragrafen står det:
”Ackord ska tillämpas för allt arbete, där förutsättningar härför föreligger.”
Till lönebestämmelsen finns en protokollsanteckning som anger när förutsättningar finns för ackord:
 När arbetare genom sin prestation kan påverka arbetsresultatet.
 När arbetets produktionstekniska förutsättningar är kända före arbetets påbörjande.
 När den normala tidsåtgången för ackordsarbetet kan beräknas före arbetets påbörjande.
 När den verkliga tidsåtgången för ackordsarbetet kan mätas och kontrolleras.
 När kvantiteten och kvaliteten på det utförda arbetet kan mätas och kontrolleras.

Byggnadsarbetarna menar att förutsättningarna för att tillämpa ackord i det här fallet förelåg, och Byggnads yrkar därför att Peab ska betala ett skadestånd på 200 000 kronor, för brott mot kollektivavtalet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tvist i AD om löneform på Peab

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig