info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Två olyckor på Skanskas olycksfria vecka

Skanskakoncernen har satt upp målet att den här veckan ska vara olycksfri. Men målet sprack redan första dagen då sju skadades vid en gjutolycka i USA.

2004 bestämde Skanska att 20 oktober skulle vara en olycksfri dag. Försöket lyckades och koncernledningen tyckte att initiativet ledde till att medvetandet om riskerna med byggjobb höjdes. Man beslutade därför att höja ambitionsnivån. I år är det därför en hel vecka, 24 till 30 oktober, som ska vara olycksfri.
Men målsättningen sprack redan första dagen. Vid en betonggjutning i USA inträffade ett ras som medförde att sju personer fick föras till sjukhus. De skadade kunde senare samma dag lämna sjukhuset.

På tisdagen, den 25 oktober, skadades en chaufför på en arbetsplats i Stockholm då en vajer lossade och slog i chaufförens hand. Olyckan ledde inte till några bestående skador men på Skanska är man besviken över att man inte kunde klara målsättningen, noll olyckor.
– Den olycksfria veckan är ett steg på vägen mot olycksfria arbetsplatser, säger Peter Gimbe, informationsdirektör på Skanska.

Skanskas satsning på säkerhet på jobbet innebär bland annat att ledningen på alla nivåer ska arbeta aktivt med att minska antalet olyckor, hälso- och säkerhetstänkandet ska ingå i planeringen och att koncernen ska ha ett system för uppföljning som innehåller en fullständig olycksrapportering.
Att utlysa en olycksfri vecka beskrivs av Skanska som ett sätt att öka fokuseringen på säkerhetsarbetet. Den olycksfria dagen 2004 innebar att 100 000 anställda arbetade cirka 1 miljon timmar utan att det inträffade någon olycka.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Två olyckor på Skanskas olycksfria vecka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig