info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Två miljoner i företagsbot

NCC fälls för arbetsmiljöbrott och ska betala två miljoner kronor i företagsbot. Det blev domen efter olyckan som ledde till att 20-årige lärlingen Viktor Rönnberg förlorade livet.

Viktor Rönnberg blev klämd mellan två tio ton tunga betongblock vid ett kajbygge i Holmsund utanför Umeå i mars 2007. Hans skador var så allvarliga att han senare avled.
Åklagare Christer B Jarlås hade åtalat NCC för arbetsmiljöbrott med vållande till annans död och yrkade på en företagsbot till staten på minst en och en halv miljon kronor.
När domen avkunnades av Umeå tingsrätt på fredagsförmiddagen valde rätten att lägga boten högre. På två miljoner kronor. Rätten är skarpt kritisk mot NCC och ser mycket allvarligt på det som hände. På grund av den stora fara Viktor Rönnberg utsattes för och på grund av att han var ung och oerfaren.

Försvårande

Rätten anser att NCC på ett allvarligt sätt åsidosatt viktiga rutiner och föreskrifter i ett mycket farligt arbetsmoment. Man ser det som försvårande att NCCs rutiner inte har hindrat att just en ung bygglärling utsattes för så stora risker. Han hade vare sig erfarenhet av det aktuella monteringsarbetet och eller hade fått några säkerhetsinstruktioner. Dessutom, menar rätten, skedde det utan att några överväganden gjorts från arbetsledningen.
NCC har under rättegången erkänt att man inom företaget gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott inklusive vållande till annans död. Att den som var ansvarig i projektet åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Företaget har gått med på att betala företagsbot och erkänner en del av åklagarens åtalspunkter. Som att man inte hade riskbedömt uppgiften med att stå på en flotte i vattnet och utföra monteringsarbeten med betongblock.
Vidare har NCC gått med på ett skadestånd till fem anhöriga på 25 000 kronor per person.

Riskbedömning saknades

Dagen då olyckan hände stod Viktor Rönnberg och arbetade från en flotte i hamnen. En grävmaskin lyfte ett tio ton tungt betongelement som skulle monteras. Men ena vajeröglan och lyftkättingen gick av och betongelementet föll mot bygglärlingen som hamnade i vattnet. Han klämdes då illa mellan två betongblock.
Tingsrätten anser att olyckan är en följd av en rad allvarliga brister. Arbetet var inte tillräckligt riskbedömt. Arbetsmiljöplanen var inte tillräckligt bra, vajeröglor och lyftkätting skulle ha haft en större lyftkapacitet, det fanns inte tillräckliga säkerhetsmarginaler.
Rätten anser också att personal vid NCC inte gjort det man ska för att hindra olyckan.De har inte kontrollerat risker och undanröjt faror, som man borde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Två miljoner i företagsbot

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig