info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tusentals nya byggjobb

Det blir fler byggjobb. Sysselsättningen i byggbranschen ökar totalt med 12 000 personer i år och nästa år. Den bedömningen gör Sveriges byggindustrier i en ny konjunkturrapport.

Byggmarknaden går in i en stark och stabil högkonjunktur, bedömer Sveriges byggindustrier i sin nya rapport.
– Den starka tillväxten i investeringarna ökar också efterfrågan på arbetskraft. Vi räknar med att sysselsättningen i branschen totalt ökar med 12 000 personer under åren 2005 och 2006, säger Peter Stoltz, prognoschef på Sveriges byggindustrier.
Den svenska ekonomin ser bra ut och det är bra för byggandet. Resultatet väntas bli starkt ökande bostadsinvesteringar.
Under 2004 ökade nybyggnadsinvesteringarna i bostäder med 30 procent och totalt påbörjades 27 400 nya lägenheter. Förra årets kraftiga ökning bromsas år, men investeringarna beräknas fortsätta öka med cirka 13 procent. Under 2006 väntas räntorna stiga och dämpa tillväxten till tre procent.

Det ser också bra ut för anläggningsbyggandet framöver.
I år väntas investeringarna i anläggningsarbeten visserligen utvecklas relativt svagt, på grund av att flera stora färdigställda infrastrukturprojekt och på grund av att fördröjningar i redan startade projekt. Men 2006 väntas anläggningsbyggandet öka starkt.  Då ökar också den totala tillväxten i bygginvesteringarna jämfört med 2005.  
Det finns dock risker i prognosen då det gäller anläggningsinvesteringarna. Några få stora projekt är betydelsefulla och skulle dessa bli försenade äventyras hela byggkonjunkturen.
Tidigare har byggandet framförallt ökat utanför storstäder. Framöver sker också en ökning i storstäderna.
Branschens positiva utveckling understryks av att både Skanska och Peab i dagarna har redovisat goda resultat för den svenska verksamheten under 2004.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tusentals nya byggjobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig