info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tunneldrivning skapar problem i Hallandsås

Långsam tunneldrivning och större slitage än beräknat på tunnelborrmaskinen. Det är några orsaker till att byggandet av tunneln genom Hallandsås ligger flera månader efter tidsplanen. Det visar Hallandsåskommitténs årsrapport för 2006.

Hallandsåskommittén ska på regeringens uppdrag granska att tunnelbygget genom Hallandsås genomförs på ett säkert sätt. Kommittén har i sitt arbete lagt tyngdpunkten på att granska tunneldrivningen och dess inkörningsfas. Arbetet med säkerhetsfrågor för de färdiga tunnlarna samt arbetsmiljön och nödlägesberedskap under byggtiden har också granskats.
Regeringen fattade beslut att återuppta byggandet av tunneln genom Hallandsås 2001. Hallandsåskommittén konstaterar i sin rapport att tunnelbygget är totalt mellan elva och tolv månader försenat i förhållande till Banverkets ursprungliga tidsplan från 2003. 

Flera orsaker uppges vara förklaringen till förseningen bland annat miljöprövningen och problem med tunneldrivningen. Vad gäller  framdrivningen av tunnelborrmaskinen har det gått långsammare än beräknat.
– Det har varit intrimningsproblem och det har tagit tid att hitta rätt metod att driva maskinen, säger Dan Averstad, ledamot i Hallandsåskommittén.
Dessutom är slitaget på tunnelborrmaskinen större än väntat och underhållsbehovet har följaktligen blivit större. På grund av förseningen har övergången av tunneldrivningen till driftskedet flera gånger flyttats fram.
Hallandsåskommittén konstaterar också i årsrapporten att arbetsmiljön och nödlägesberedskapen har förbättrats. Dessa områden har fått högre prioritet och blivit mer strukturerade än vid tidigare granskning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tunneldrivning skapar problem i Hallandsås

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig