info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tuffare motstånd från utländska byggare

Svenska byggbolag påverkas allt mer av konkurrensen från utländska aktörer. Under 2008 upplevde 37 procent av de svenska bolagen att byggbolag från andra länder var negativ för den egna verksamheten.

Det är marknadsundersökningsföretaget InfoOne som på uppdrag av Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt gjort en återkommande undersökning om olika frågor i byggbranschen bland de största byggbolagen i landet. En av frågeställningarna handlar om hur svenska byggbolag påverkas av utländska aktörer. Där visar siffrorna på en fördubbling under de senaste två åren. Det är framför allt gruppen av de svenska bolag som svarat ”mycket negativt” på frågan som har ökat. Från 10 procent 2006, 13 procent 2007 till 20 procent för 2008..
Enkäten visar vidare att den vanligaste orsaken till att svenska byggbolag rekryterar utländsk arbetskraft är ”det svenska löneläget”. På den punkten har det skett en förändring där bolagen under tidigare år uppgett ”brist på erfaren, yrkeskunnig personal” som främsta orsak till att söka arbetstagare utomlands. Det vanligaste sättet att anställa utländsk personal är att gå vägen genom svenska bemanningsföretag. Det näst vanligaste är att de svenska byggbolagen använder utländska underleverantörer.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tuffare motstånd från utländska byggare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig