info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Till AD om turordning

VVS-företagen har stämt Byggnads till Arbetsdomstolen. Tvisten handlar om vem som ytterst har rätt att bestämma om turordningskretsar.

Det handlar om hur man ska tolka VVS-avtalet. Bakgrunden till konflikten är att två vvs-företag, YIT och NVS, vid varsin filial ville dela upp verksamheten i två turordningskretsar, en för serviceverksamhet och en för entreprenadverksamhet. Man ville alltså dela upp de anställda i två grupper där de anställda i vardera sägs upp efter anställningstid.Men detta motsatte sig Byggnads och menade att allt skulle vara i ett enda turordningsområde.

Oeniga

I båda fallen var företag och fack oeniga både i lokala och centrala förhandlingar. Arbetsgivarna hänsköt ärendena till en skiljenämnd för avgörande. Men Byggnads anser inte att nämnden har behörighet för att besluta om rätten till skilda turordningslistor.
Fackets tolkning av VVS-avtalet är att om facket och företaget inte kommer överens om skilda turordningskretsar, så blir det ingen delning. VVS-företagen tycker att det är en felaktig tolkning. De vill nu att Arbetsdomstolen dels ska slå fast att en skiljenämnd kan avgöra ärendet och att fack och arbetsgivare inte måste var eniga för att kunna dela turordningskretsar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Till AD om turordning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig