info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tid gör byggjobbare friskare

Byggnadsarbetare och revisorer är friska av samma orsak. Tillräckligt med tid och att man ser sammanhang i jobbet. I en ny studie listas några av de viktigaste faktorerna för att hålla sig frisk i arbetslivet.

Tid och yrkesstolthet är viktigt och hör ihop. Det är några av faktorerna bakom hur den enskilde ser på sitt jobb, vilket också är avgörande för hur man mår.
– Byggnadsarbetarna säger att de behöver tid för att täcka byggmaterialet, så att man inte bygger in fukt som ger mögelhus på sikt. Och revisorerna behöver tillräckligt med tid för att göra bokslut och revision på ett sätt som gör att kunden kan förstå vad den skriver under och tar ansvar för, säger Birgitta Söderlund, som varit projektledare för en pilotstudie. Den har handlat om att hitta friskfaktorer för individen, gruppen, i organisationen, företaget och livsmiljön.

Att tänka i termer av friskfaktorer är ovanligt. Den vanligaste kommentaren Birgitta Söderlund fått, är att såhär är man inte van att tänka, utan man är van att se till vad som är problemet.
Hon har lett studien på sju företag, varav byggföretaget JM är ett. Andra som ingått är bland annat anställda inom folktandvården, anställda på revisionsbyrå, Volvo, ICA, med flera. 232 personer, varav 61 hantverkare och lagbasar på JM, har svarat på enkäter och/ eller varit med i intervjuer. Birgitta var företagssjuksköterska i Bygghälsan och känner därför väl till byggmiljön. Men det visade sig att det knappt fanns någon skillnad mellan vad människor upplever som friskfaktorer i olika branscher. Också de mest skilda branscher visar samma resultat.

De viktigaste friskfaktorna är:
 Att det vardagsnära fungerar.
Exempelvis att man har en bra relation till arbetskamraterna eller att barnomsorgen fungerar. Detta gör att man kan koppla bort all annat och koncentrera sig på jobbet.
 Tid.
Att ha tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter bra.
 Känslor och tankar om jobbet.
Det ska kännas kul att tänka på och vara på jobbet.
 Balans
Balans mellan krav och resurser, mellan ansvar och befogenheter och mellan jobb och tid utanför jobbet, mellan arbetsmiljö och livsmiljö i stort.
 Fungerande minst enhet
Att det fungerar i den närmaste arbetsgruppen och i familjen.
 Stolthet
Möjligheten att vara stolt över det arbete man utför och det företag man är anställd av. Bra och tydlig arbetsledning.
 Trivsel
Gemenskap på arbetsplatsen, rak och öppen kommunikation.
 Möjlighet att se sammanhang.
Att kunna sätta in sitt arbete i ett större perspektiv.

Studien ingår i en satsning som nu blivit en bok: ”Friskfaktorer i arbetslivet”, som ges ut av Prevent. I boken behandlar ett antal forskare ämnet ur flera perspektiv. Det handlar om såväl arbetsglädje som den mänskliga hjärnan och organisationsteori. Detta är en del i ett projekt som Prevent driver för att få veta vad som är gemensamt för arbetsplatser som har låg sjukfrånvaro, få arbetsskador och som är konkurrenskraftiga.
Nästa steg blir att ta fram nya metoder för att utveckla det traditionella arbetsmiljöarbetet. Bakom Prevent står LO, svenskt näringsliv och PTK.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tid gör byggjobbare friskare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig