info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Teori och praktik krockar i byggutbildning

Det går trögt att införa så kallade lärarlag på gymnasieskolornas byggprogram.

Än så länge är det bara 63 procent av skolorna som har ett något så när fungerande lärarlag. Orsakerna är bland annat brist på intresse från skolledningarna och samarbetsproblem mellan lärare.
Lärarlagen ska arbeta för att byggämnen och kärnämnen som matte och svenska blir mer inlemmade i varandra. Detta för att byggelever ska bli mer studiemotiverade.
– De som jobbar i skolan i dag är hårt belastade. Skolledningen måste jaga pengar till verksamheten och har inte tid att visa intresse för lärarlag, säger Olle Adolfsson på Byggnadsindustrins yrkesnämnd, som gjort undersökningen.
Samarbetsproblemen mellan lärarna förklarar Olle Adolfsson så här:
– Det finns ett främlingskap mellan bygglärare och kärnämneslärare. De har aldrig fått chansen att lära sig om varandras arbetssituation.
Det finns ingen lag som säger att lärarlag måste finnas. Däremot säger den tvingande läroplanen för gymnasiet att lärarna ska ”skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar elevernas lärande”. Olle Adolfsson tycker det är synd att detta är lågt prioriterat i skolan.
– Kärnämnen som matte och svenska är det som känns mest abstrakt för elever som vill hamra och spika. Därför är det bra om lärarna kan samarbeta på något sätt. Eleverna måste känna att det ger något att gå på lektionerna, säger han.

Johan Sjöholm
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Teori och praktik krockar i byggutbildning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig