info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tempen stiger i Byggsverige

Byggandet går uppåt i Sverige. I Örebro har byggandet ökat rejält sedan dippen 2012. Men det behöver byggas mycket mer för att täcka det behov som finns.

En trave gräsmattor ligger på pallen, färdiga att rullas ut. Några meter därifrån vattnar en byggnadsarbetare de små, nyplanterade buskarna. Stadsvillorna, där det byggts 36 bostadsrätter och tre villor på taket, är nästan inflyttningsklara. Ett stenkast därifrån schaktas jord upp med grävmaskinen som lastas på lastbilen. Det är förberett för gjutningen av ett kranfundament och byggnadsarbetarna har också gjutit hissgropsbotten.
Intill de nybyggda husen kommer Peab att bygga ett tolvvåningshus.
– Det känns som vi har att göra. Det har inte byggts så mycket på länge, säger snickaren Pelle Behr.
För ungefär två år sedan, på hösten 2012, var situationen en annan. Byggkranarna stod stilla och massor av byggnadsarbetare varslades om uppsägning runt om i hela Sverige. Drygt 100 byggnadsarbetare sas upp under en oktobervecka i Örebro kommun och när Byggnadsarbetaren gjorde ett reportage under hösten var många varslade om uppsägning precis före jul.


Snickarna Pelle Behr och Emil Svahn skruvar upp tryckta plank på väggen i parkeringsgaraget. Emil Svahn hotades av uppsägning för två år sedan, men är nu fast anställd i Peab.

För ungefär två år sedan var Emil Svahn en av dem som hotades att förlora jobbet. Han hade precis gått ut byggymnasiet och var lärling på Peab.
– Jag låg dyngsist på listan. Det var småjobbigt, säger Emil Svahn när han håller på att skruva upp tryckta plank på väggen för motorvärmeuttag inne
i parkeringsgaraget.
Emil berättar att han ringde personalchefen varje dag under två veckor för att höra hur det gick. Sista anställningsdagen kallade personalchefen upp honom och de andra lärlingarna till kontoret för ett möte. Företaget gjorde ett undantag från turordningslistan och behöll lärlingarna. Sedan dess har Emil jobbat på Peab.
– Det var en riktig lättnad. Jag slipper tänka på att söka nytt jobb. Jag trivs med gänget. Jag trivs riktigt bra, säger han.

Byggbranschen är på väg uppåt i stora delar av Sverige. Enligt siffror från Sveriges Byggindustrier ökar de totala bygginvesteringarna med tio procent
i år jämfört med förra året. Och det är nyproduktionen av bostäder som står för det största lyftet med en ökning på nästan 30 procent.
Örebro är en expansiv mellanstor svensk stad som växer. Och sedan 2012 har byggandet kommit i gång rejält. Navet i byggandet är universitets- och sjukhusområdet. Örebro ska också få ett nytt resecentrum och det byggs hotell och kontor. Prognosen är att bygginvesteringarna väntas öka med cirka 15 procent i år i Örebro län jämfört med 2013.
Och byggandet behövs, eftersom inflyttningen till staden är 1 700 invånare per år och Örebro har bostadsbrist.
– Vi behöver bygga i snitt 900 lägenheter per år, eftersom vi har hög inflyttning, säger Annika Alméen, lokalchef på Sveriges Byggindustrier i Örebro.
Men det skulle kunna byggas mycket mer. Inne på Sveriges Byggindustriers lokalkontor i Örebro visar Annika Alméen upp en lång lista av olika byggprojekt som av någon anledning inte kommer i gång.
– Det är skolor och lägenheter i miljonprogram som behöver renoveras.
Örebro är inte en unik svensk kommun. Över hälften av landets kommuner gör bedömningen att de har underskott på bostäder. Det finns framför allt behov av billiga och små bostäder.
Boverkets siffror pekar också på att bostadsbristen är stor. Boverket har räknat ut att det skulle behöva byggas 45 000 bostäder per år inom en överskådlig framtid. Under 2013 påbörjade 33 500 bostäder att byggas. Prognosen för 2014 är 37 000.

Varför byggs det inte mer om behovet är stort? Det finns förstås flera orsaker till trögheten i byggandet. När Boverket frågade kommunerna om hinder i bostadsbyggandet i en enkät ansåg man att de ekonomiska skälen vägde tyngst, både privatpersoners och de stora byggherrarnas ekonomi.
När fibercementföretaget Cembrits nyligen gjorde en undersökning bland platschefer och arkitekter angav en stor andel av platscheferna att den tröga beslutsprocessen i kommun och myndigheter utgjorde ett stort hinder. 62 procent av arkitekterna ansåg att det finns för få incitament att bygga för resurssvaga grupper. Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, anser att byggandet i dag är för efterfrågestyrt och att det bara byggs för dem som kan och vill betala.
– Efterfrågan på nya bostäder är inte i närheten lika hög som behovet av bostäder. Bostadsbyggandet ska finansieras och det görs av ett privat kapital. Och då kommer vi inte att se de höga volymer som behövs för att tillgodose behoven. De aktörer som agerar på marknaden i dag måste stå för risken själva, till skillnad mot hur det var under större delen av 1900-talet.


Pelle Behr tror att överklaganden innebär att det blir trögheter i byggprocessen. ”Det är för mycket folk som ska vända på papper”, säger han.

Inne i Peabs byggbod spekulerar byggnadsarbetarna kring samma ämne på fikarasten. De upplever att det finns en tröghet i byggandet och att byggprojekten inte flyter på i samma takt som de skulle vilja. Överklaganden är en orsak till att byggstarter försenas.
Peab har fått en totalentreprenad på ett stort jobb, att bygga mellan 400 och 500 hyreslägenheter på Mejeriet. Men nu riskerar byggstarten att bli försenad eftersom privatpersoner har överklagat och anser att huset blir för högt.
– De tyckte att husen skymde solen, säger betongarbetaren Anders Carlsson.
– Det är alltid någon som ska protestera och ifråga-sätta. Det är för mycket folk som ska vända papper. Så fort någon har lagt in ett överklagande, så hamnar ärendet längst ner i högen, säger snickaren Pelle Behr.
Lagbasen Joppe Persson tror också att byggherrarnas säljkrav spelar roll.
– Det måste finns ett intresse för ett projekt innan byggherrarna startar upp det och säljkravet kan uppgå till 50 procent. Cirka ett femtiotal av 73 lägenheter var sålda innan de började bygga tolvvåningshuset, säger Joppe Persson.

Framtiden ser, trots trögheter, ljus ut i Örebro och det kommer att finnas byggjobb framöver. I toppen på bostadshuset, uppe i den stora våningens stora terrass blickar Joppe Persson ut över staden och pekar ut ett område, busstorget, som ligger, en bit bort. Här håller byggherren BJC Group, som är byggherre för stadsvillorna och tolvvåningshuset, på att projektera för nya bostäder.
– Om ett och ett halvt år när vi är färdiga här, så finns det kanske arbete där också, säger han förhoppningsfullt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tempen stiger i Byggsverige

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig