info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Takföretaget tar fall till domstol: ”Det skrämmer”

Takfirman drar sig inte för att ta fall till domstol. Förra året fick en privatperson betala hundratusentals kronor efter en förlikning.

Magnus Näll företräder en kvinna som blivit stämd av Arga Takläggaren. Foto: Privat

Takskojarna har tagit några av sina obetalda jobb till domstol. Efter en dom i Södertörns tingsrätt 2018 träffade parterna en förlikning. Ett par som upplevde sig lurade fick ändå betala 210 000 kronor till företaget.

I ett aktuellt fall har en 87-årig kvinna i Uppsala bestridit en faktura från Arga Takläggaren, varpå hon blivit stämd av företaget. Hon försökte häva avtalet flera gånger redan samma dag. Hon ringde sammanlagt tio gånger under två dagar men ingen svarade. Arbetet ska också ha varit undermåligt utfört. Magnus Näll är juridiskt ombud för kvinnan.

Trots att företaget verkar vilseleda människor driver de vissa fall till domstol. Varför?

– Det är en kalkylerad risk. En rättsprocess är ett påtryckningsmedel, de vill visa att ”om du protesterar så stämmer vi dig”. Det är naturligt att det skrämmer människor, kanske särskilt äldre som kan ha svårare att hantera det, säger Magnus Näll.

Företaget gör också allt för att ingen ska kunna ångra sig efteråt, menar Magnus Näll.

– Som avtalet är utformat säger de att ångerfristen inte gäller när de påbörjat arbetena. Det är därför de arbetar med rekordfart och dumpar byggmaterial på tomten redan dagen efter.

Den som tecknar ett avtal med en säljare i hemmet har dock 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen, och den gäller även om arbetet påbörjats.

Är det inte uppenbart att detta är bedrägeri?

– Bedrägeri är att man förleder någon att göra något som innebär förlust för den utsatte och vinning för den som förleder. Så ja, på så sätt är det ganska okomplicerat. Men det gäller också att bevisa det och i ett brottmål är beviskraven höga. Polisen har inte avsatt resurser till detta och drunknar i bedrägeriärenden. Men nu när flera har anmält kanske möjligheterna är ljusare.

Bedrägeribrott

260 000 bedrägeribrott anmäldes under 2018. Det är en ökning med 51 600 brott (+25 procent) jämfört med 2017, enligt Brottsförebyggande rådet. Bland annat finns en trend med så kallad vishing, voice phishing, där förövarna lurar sig in i offrens internetbank via telefon. Bedrägeri regleras i brottsbalken och innebär att en gärningsperson lurar någon att göra något som denna annars inte skulle ha gjort.

Kristian Borg
Tomasz Pozar
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Takföretaget tar fall till domstol: ”Det skrämmer”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig