info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Svenska villkor ska kunna krävas vid upphandling

Regeringen vill att stat, landsting och kommuner ska få möjlighet att kräva villkor i enlighet med kollektivavtal, när utländska företag tar jobb på svensk arbetsmarknad.

En pågående utredning, upphandlingsutredningen, ska studera hur detta ska kunna förverkligas rent juridiskt. En väg att gå, är att skriva in en internationell konvention i svenskt regelverk. Det finns en ILO-konvention som slår fast att offentliga myndigheter ska ställa sociala krav på sina leverantörer av varor och tjänster. Pengar får inte vara den enda grunden för beslut om offentliga inköp. Sverige antog inte konventionen när frågan kom upp första gången 1950, eftersom de villkor och bestämmelser som avsågs i den, reglerades i kollektivavtal.

Men nu kan alltså den gamla ILO-konventionen komma till användning, när det gäller hanteringen av utländska företag som dumpar löner på byggarbetsmarknaden.
LO:s jurist som företrädde Byggnads i Vaxholmskonflikten, välkomnar regeringens initiativ.
– Facket får draghjälp av offentliga upphandlare om de nya reglerna blir verklighet, säger Dan Holke, LO.
Han poängterar dock att i slutändan är det de fackliga organisationerna som måste se till att företagen ger sina arbetare de villkor som normalt gäller i Sverige genom att få företagen att skriva kollektivavtal.

Frågan är om konventionen är förenlig med de nya EG-direktiven om offentlig upphandling. Det är bland annat detta, som regeringens utredare ska undersöka.
Dan Holke på LO anser att EG-rätten inte hindrar stat och kommun från att ställa krav vid upphandlingar.
– Man kan naturligtvis inte ställa krav på att utländska företag ska ha kollektivavtal för att få bjuda på jobb. Om de inte har verksamhet i Sverige sedan tidigare, så har de ju inte några skrivna kollektivavtal. De måste få veta att beställaren kommer att kräva detta senare, när väl jobbet startar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Svenska villkor ska kunna krävas vid upphandling

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig