info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Svårt få tillbaka granskningsarvode retroaktivt

Domen i Europadomstolen har knappast någon verkan retroaktivt, det är svårt att kräva tillbaka granskningsarvodena i efterskott. Det skriver Iain Cameron, professor i juridik i det senaste nyhetsbrevet "EU och Arbetsrätt".

Iain Cameron är professor vid juridiska institutionen vid Uppsala Universitet. Han har i det senaste nyhetsbrevet ”EU och Arbetsrätt” skrivit om möjligheten att begära tillbaka pengar för de oorganiserade i efterskott, efter domen i Europadomstolen.
Europadomstolens domar har i regel ingen retroaktiv verkan, skriver Cameron. Detta gäller framförallt när det är frågan om privaträttsliga förhållanden. Domstolen motiverar detta med att det finns rättssäkerhetsskäl. Europakonventionen kan inte heller åberopas direkt mellan fysisk eller juridisk person i svenska domstolar.

Europakonventionen för mänskliga rättigheter är ett levande instrument, och de krav den ställer förändras efter samhällets skiftande behov, slår Cameron fast. Europakonventionen för mänskliga rättigheter har en ganska vag ordalydelse, och domstolen klargör hur konventionen ska tolkas just nu. Kraven i konventionen blir inte tydliga och klara förrän domstolen har sagt sitt, och ibland är tolkningen oklar även efter en dom, enligt Cameron.
Detta är orsaken till att den inte kan ges en retroaktiv verkan, eftersom den då kan påverka andra fysiska eller juridiska personer negativt.

Domen i Europadomstolen innebar att staten Sverige, (inte Byggnads) har brutit mot artikel 1 om skyddet för egendom. Brottet består i att staten tillåtit Byggnads att ta ut en avgift som inte är ”transparent”, dvs de oorganiserade har inte fått veta exakt vad de betalat för.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Svårt få tillbaka granskningsarvode retroaktivt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig