info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Svagt år för NCC

Byggbolaget NCC gjorde en förlust under förra året på drygt 2 miljarder kronor. Det visar siffror från bolagets bokslutsrapport.

I resultatet ingår bland annat omstruktureringskostnader på 1,1 miljard kronor, nedskrivningar av goodwill med 219 miljoner och förändrade redovisningsmetoder som minskar resultatet med 329 miljoner kronor.
NCC kommer att fortsätta det omfattande åtgärdsprogram som bolaget påbörjade i höstas. Vid årsskiftet infördes en ny organisationsstruktur. Antalet tjänster på koncern- och affärsområdesnivå har halverats. Allt för att sänka kostnaderna.
– Olönsamma produktområden avvecklas och verksamheter med svag lönsamhet omstruktureras. Åtgärderna innebär att NCC de närmaste åren blir ett mindre, smalare och mer selektivt företag, men också ett mer fokuserat och lönsammare företag än tidigare, säger Alf Göransson, vd på NCC.
Omsättningen under året uppgick till 46 miljarder kronor. En ökning med 6 miljarder jämfört med år 2000.
Orderingången i byggverksamheten uppgick till 50 miljarder. En ökning med 4 miljarder jämfört med år 2000.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Svagt år för NCC

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig