info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 v48

Striktare krav från augusti – du måste sortera ALLT på plats

Från den 1 augusti måste alla börja sortera sitt byggavfall enligt strikta regler. Orsak: Sverige har fått backning av EU.

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

– Sverige har krav från EU på sig och vi riskerar böter om vi inte genomför reglerna. Men det har gått väldigt fort mellan beslut och till dess att det ska vara infört. Det kommer att bli tufft för vissa företag som inte redan kommit igång, säger Byggföretagens miljöexpert Marianne Hedberg.

Redan på byggarbetsplatsen ska byggavfall enligt de nya reglerna sorteras i sex olika sektioner: trä, mineral (betong, tegel, klinker eller sten), metall, glas, plast och gips. Liknande krav finns egentligen sedan tidigare, men enbart som branschöverenskommelser.

– Alla som jobbar på byggena kommer att bli involverade i detta. De som jobbat med detta tidigare och som arbetat in rutiner kommer att ha lättare att anpassa sig, säger Marianne Hedberg.

Reglerna är tvingande och hela branschen måste följa dem. Tillsynsmyndighet blir kommunen.

Det är byggföretaget som producerat avfallet som ansvarar för att det sorteras och hanteras på rätt sätt. Företaget måste själv stå för kostnaden att både sortera och transportera till rätt ställe enligt Marianne Hedberg.

– När avfallet har sorterats färdigt får det inte blandas.

Det föreslås generella undantag som berör i första hand dem som jobbar med renovering av äldre hus samt dem som jobbar i rivningsbranschen.

– Undantagen handlar om byggdelar som är svåra eller riskabla att separera på arbetsplatsen eller sådant som innehåller ämnen som riskerar att förorena en hel fraktion om det inte lämnas separat.

Naturvårdsverket kommer att ta fram vägledning om hur sorteringen ska gå till och när man får göra undantag.

Farligt avfall, som till exempel asbest, lim, fog och färg ska vägas och rapporteras in digitalt till ett särskilt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Redan idag måste farligt avfall antecknas på en lista men med det nya systemet blir kraven tydligare.

Bara hälften av byggavfallet återvinns

Byggsektorn skapar årligen runt en tredjedel av Sveriges avfall och en fjärdedel av allt farligt avfall (gruvavfallet borträknat).

I EU-direktiven står det alltid hur lång tid som medlemsstaterna har på sig att genomföra nya regler. I normalfallet handlar det om 18 eller 24 månader.

När tiden löpt ut kontrollerar EU-kommissionen att medlemsstaterna har genomfört alla krav. Om kommissionen kommer fram till att man fuskat, riskerar EU-medlemmen böter.

Annons
EHRAB 250×600 v48c
EHRAB 250×600 v48a
EHRAB 250×600 v48b

Du läser: Striktare krav från augusti – du måste sortera ALLT på plats