info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Softtouch 940×240 v4

Bara hälften av byggavfallet återvinns

Byggbranschen genererar nästan 10 miljoner ton avfall per år. Bara hälften återvinns. Ett nytt projekt ska titta närmare på hur andelen kan öka.

Byggsektorn är en av Sveriges största avfallsproducenter. Enligt Naturvårdsverkets senaste siffror uppgick avfallet från byggnation och rivning till 9,4 miljoner ton år 2014 ‒ mer än dubbelt så mycket som landets hushåll producerar.
Men bara hälften av byggavfallet återvinns. Nu ska projektet Constructivate, som Byggvärlden tidigare rapporterat om, studera hur mer av restmaterialet kan tillvaratas.
Enligt projektledaren Johan Felix, till vardags på Chalmers Materialteknik, finns stor förbättringspotential.
‒ Länder som Danmark, Belgien och Nederländerna, som har mindre plats och råvaror, har en lagstiftning som möjliggör användning av vissa avfallsfraktioner. Där har man tittat igenom det här.

LÄS MER: Robotar sorterar byggavfall

Med finansiering från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, ska projektet under fyra års tid studera allt från regelverk och lagstiftning till affärsmodeller och ekonomiska incitament. Men redan nu kan Johan Felix peka ut ett par områden där svårigheterna är extra stora. Exempelvis att den som ansvarar för en rivning långt ifrån alltid har en dokumentation över vilka material som egentligen finns i fastigheten.
‒ I princip allt metallavfall går till återvinning. För metaller finns ett etablerat klassificeringssystem och alla vet vad som är vad. Men med rivningsavfall är man ofta osäker på innehållet och vågar inte återvinna.

Komplicerad logistik
Ett annat problem av praktisk natur rör den ofta komplicerade verkligheten ute på byggena där många arbetsmoment pågår parallellt.
‒ Det kan vara så att procedurerna på en bygg- och rivarbetsplats rent logistiskt inte tillåter att man håller isär material. Det behöver inte vara så drastiskt som att allt hamnar i samma container men man får en blandning med låg kvalitet, säger Johan Felix.

Annons
Bosch 250×600 v4

Du läser: Bara hälften av byggavfallet återvinns