info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stressigt i maskinhytter

Stress, vibrationer, buller, dåliga förarstolar och damm. Maskinförarnas arbetsmiljöproblem är kartlagda i en ny rapport. En annan visar hur mycket förarnas skador kostar.

-Två av de stora framtidsfrågorna i branschen är rekryteringen av unga maskinförare och hur man kan hantera stressen. Alla pratar om den, säger forskaren Birgitta Nilsson, STFI Packforsk, som intervjuat 50 maskinförare och två maskinägare.
Målet med hennes studie var att kartlägga arbetsmiljöproblemen för maskinförare. Förarna som intervjuades körde grävmaskiner, grävlastare, hjullastare, dumprar, samt teleskoptruckar. Maskinförarna pekade på ett stort antal problem i hytternas arbetsmiljö. Som vibrationer och stötar som skadar kroppen, dålig ventilation och att det ibland saknas klimatanläggningar. Att stolar och reglage inte är tillräckligt flexibla, liksom brister i belysning och sikt. Det är trångt i maskinerna och jobbigt att klättra in och ur.

Maskinförarna har i intervjuerna lämnat ett flertal förslag till förbättringar.
Som klimatanläggning i hytter och bättre stolar, samt åtgärder för  belysning och siktförhållanden. Ett konkret exempel är att installera en backkamera, för att få bättre sikt. För att komma åt stressen kan det behövas förändringar i arbetets organisation och i villkoren vid upphandling av entreprenadjobb. Ett förslag är också att skapa ”ombyggnadssatser” för att komplettera dagens maskiner. Ett annat förslag är att skapa förutsättningar för unga att arbetsträna för att på ett bra sätt komma in i branschen. I rapporten föreslås också att man ska skapa ett partsgemensamt handlingsprogram i branschen, för att åstadkomma förbättringar på sikt.

Maskinförarna riskerar att få arbetsskador på grund av sin arbetsmiljö. Bland annat på grund av besvärliga arbetsställningar och ensidigt jobb. Forskaren Linda Rose, Erak, har i en annan forskningsrapport beräknat vad de olika riskerna och skadorna kostar maskinföretagen. Hon har räknat på ett företag där omsättningen är 20,35 miljoner per år och vinsten 407 000 kronor.
Beräknat på genomsnittstal i branschen skulle företaget varje år förlora en tredjedel av vinsten på kostnader orsakade av en dålig arbetsmiljö. Det är kostnaden för skador, sjukfrånvaro och rehabilitering för maskinförarna, liksom beräkningar på vad det kostar med maskinförare som är halvskadade och bara jobbar till en del av sin kapacitet. Hon kommer också fram till att det lönar sig att genomföra förbättringar i arbetsmiljön, som till exempel att införa handledsstöd för att avlasta handlederna, bättre stolar, hörselskydd med mikrofon och fotsteg för i och urstigning. På några års sikt lönar sig investeringarna.
Bakom de två undersökningarna står Maskinentreprenörerna, Byggnads, Seko, Prevent och Afa.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stressigt i maskinhytter

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig