info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Strejk okej men inte svenska avtal

EU-kommissionen tycker att strejkrätt går före fri rörlighet. Svenska kollektivavtal är däremot ett otillåtet konkurrenshinder enligt EU:s regering.

Under tisdagen och onsdagen höll EG-domstolen i Luxemburg förhandlingar i två mål som fått Europas fackliga organisationer att befara inskränkningar i grundläggande fackliga rättigheter. På tisdagen var det Byggnads konfliktåtgärder i Vaxholm som behandlades. EU-kommissionen krävde då, överraskande tydligt, att Sverige måste införa minimilöneregler i lag för att, enligt kommissionen, leva upp till unionens regelsystem.

På onsdagen var det varslade stridsåtgärder mot Viking Lines utflaggning av fartyget Rosella som behandlades. Finlands Sjömansunion (FSU) och Internationella Transportarbetarefederationen (ITF) stod mot Viking Line som hävdade att de varslade åtgärderna strider mot EG-fördragets artiklar om fri rörlighet och etableringsfrihet.
I Viking-målet stödde EU-kommissionen facken. Enligt LO-tidningen förklarade kommissionen att man tolkar reglerna så att EG-fördraget inte kan begränsa fackliga åtgärder mot privata intressen.

Kommissionens principiella tolkning av reglerna är att strejkrätten är helig, men måste begränsas om medlemsländerna ger kollektivavtal en så stark ställning som i Sverige. Om avtal ersätter EU-reglernas miniminivåer för bland annat löner så får inte avtalens nivåer överskrida nivåerna i EU:s utstationeringsdirektiv.
Kommissionens tolkning av reglerna möter starkt motstånd från flera medlemsstater, bland annat från Spanien, Frankrike och de nordiska länderna. EG-domstolens utlsag i de båda målen väntas någon gång under hösten 2007.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Strejk okej men inte svenska avtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig