info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Strandhäll svarar på kritiken: "Arbetsgivarna har ett stort ansvar"

Socialminister Annika Strandhäll (S) svarar på kritiken mot hur försäkringen fungerar.

Jag har intervjuat två byggarbetare som vid 36 års ålder fick svåra ryggskador efter 15 års hårt kroppsarbete. Ingen av dem fick ersättning. Den ene ansågs ha jobbat för kort tid för att kunna få en skada, den andre ansågs ha åldersförändringar.
– Som minister kan man aldrig uttala sig vad som var rätt eller fel i enskilda fall, men det är såklart att det låter som två mycket tragiska skador för två unga personer med en stor del av arbetslivet framför sig.

På tio år, har antalet beviljade arbetsskador minskat från cirka 7000 per år till 1200 per år, trots att belastningsskador och olyckor inte minskat i byggbranschen. Hur ser du på det?
– Det oroar mig att antalet beviljade är så lågt. En viktig förklaring är att det saknas en naturlig tidpunkt då handläggaren på Försäkringskassan (FK) kan ta upp arbetsskadefrågan med den sjukskrivne. Vi ska se till att FK blir bättre på att informera om försäkringen. Jag hoppas att regeringens nya riktlinjer till FK som kommer i regleringsbrevet 2018 kommer att ge önskad effekt, jag kommer att följa upp det.

LO-TCO Rättsskydd anser att Försäkringskassans tillämpning av arbetsskadelagstiftningen bryter mot ILO:s konvention om ersättning vid arbetsskador.
– Ungefär hälften av de ärenden där arbetsskada prövas godkänns. Avslagen beror på att det ofta är oklart om nedsättningen av arbetsförmågan är långvarig. Det är just det som vi vill komma åt med att ge Försäkringskassan särskilda uppdrag. Jag är öppen för att det kan behöva göras mer.

Att Försäkringskassans bedömning har blivit hårdare beror på politiska ambitioner att göra det svårare att få ersättning, menar professorer och framstående jurister som är experter på lagstiftningen. Kommentar?

– Jag har absolut ingen sån ambition. Vi har tagit bort den bortre tidsgränsen som sparkade människor ur sjukförsäkringen utan prövning och vi har höjt ersättningarna för vanligt folk.

Vem ska göra de tunga jobben i samhället när det är så svårt att få ekonomisk ersättning från arbetsskadeförsäkringen?

– I grunden är detta en fråga om att inte behöva skada sig eller bli sjuk av sitt jobb, här har arbetsgivarna ett stort ansvar att underlätta arbetet för att på alla sätt undvika det och vi har gjort ett viktigt jobb för att se till att fler arbetsgivare tar sitt ansvar. Vi har gjort en viktigt översyn över arbetsskadeförsäkringen och jag kommer fortsätta att jobba för att vi har en trygg arbetsskadeförsäkring.

LÄS MER:
Skadade 36-åringar utan pengar – Timmy var för ung, Johnny för gammal

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Strandhäll svarar på kritiken: "Arbetsgivarna har ett stort ansvar"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig