info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Straffavgift för slarv med ID-kort

Det ska kosta att slarva med ID06-kortet på ett av Peabs storbyggen från i höst. Då börjar företaget ta ut ett vite på 500 kronor per gång av entreprenörer vars anställda inte följer regler för identifiering.

Vitet införs på Peabs byggarbetsplats Mall of Scandinavia som nu har börjat etableras vid den nya Arenastaden i Solna.
-Om vi upptäcker en person som inte bär ID06-kort eller inte har registrerat sin ankomst på bygget kommer vi att fakturera arbetsgivaren ifråga 500 kronor per tillfälle, säger Mattias Önnerdal, säkerhetsansvarig på Peab.
Vitet, en slags straffavgift, är ett sätt att komma åt dem som slarvar eller fuskar med att visa vilka de är.
– Det är mycket slarv både medvetet och omedvetet. Därför tycker vi det är dags att använda det vite som ID06-systemet ger utrymme för. Såvitt jag vet är vi det första företaget som börjar ta ut avgiften, säger Mattias Önnerdal.

Motverka svartjobb

Peab använder sig av det branschövergripande ID06-systemet på sina byggen. Det är ett identifikationssystem som parterna i byggbranschen enats om för att veta vilka som finns på respektive bygge. Det är framförallt ett sätt att motverka svartjobb och men är också viktigt för att veta vilka som finns på plats om en olycka händer.
På den aktuella arbetsplatsen i Solna har markarbetena börjat, men faktureringen kommer först att starta då bygget kommit så långt att det blir inhägnat.

Kan komma på fler byggen

Den som arbetar på arbetsplatser där ID06 gäller, ska bära en bricka med sitt och företagets namn, fotografi, giltighetsdatum och kortnummer. Detta ska kompletteras med ett vanligt leg.
Underentreprenörer och leverantörer är skyldiga att i förväg anmäla namn och personnummer på de personer som har rätt att vara på arbetsplatsen till huvudentreprenören. Denne är i sin tur skyldig att föra en daglig närvaroförteckning för alla på arbetsplatsen. Den ska sparas i två år och hållas tillgänglig för granskning av Skatteverket. Vitet kan tas ut både om ID-kort saknas eller om personen ifråga inte har registrerat sig på bygget.
Om försöket slår väl ut planerar Peab att införa vitet på fler arbetsplatser.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Straffavgift för slarv med ID-kort

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig