info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stort intresse för trygghetsfrågor

Trygghetsfrågor är den största enskilda frågan i motionsfloden inför den kommande kongressen i Byggnads. Antalet motioner som behandlar trygghetsfrågor är 45, av 189 totalt.

I juni ska Byggnads ha kongress. Inför kongressen har totalt 189 motioner kommit in till förbundskontoret i Stockholm.
45 av motionerna behandlar trygghetsfrågor. Många av motionärerna vill att Byggnads ska arbeta för förändringar i trygghetssystemen.

  • Elva motioner handlar om a-kassan. Ett flertal vill ha en höjning av a-kassenivåerna, och att karensen i arbetslöshetsförsäkringen tas bort. Två behandlar inträdeskraven i a-kassan och de regler som gäller i sjukförsäkringssystemet, som gör att medlemmar riskerar att hamna mellan trygghetssystemen. En av a-kassemotionärerna vill att det ska finnas en möjlighet att få sin dagpenning prövad, efter 25 veckors arbete.
  • Tolv motioner behandlar avtals- och medlemsförsäkringar. En av dessa föreslår en gemensam kollektiv bilförsäkring genom Folksam, en annan att förbundet verkar för att skadade glasögon ersätts via avtal eller försäkring. Efterskyddet i AGS (avtalsgruppsjukförsäkring), som Norge-pendlare menar är ett problem, vill Byggnads i Örebro förändra. Avdelningen vill att efterskyddet förlängs, från två till tre år.
  • Fyra motioner handlar om lönegarantin vid konkurser, bland annat om maximibeloppen, som man vill höja, samt konkursansökningstider som man vill att Byggnads ska verka för att förlänga.
  • Tolv motioner behandlar pensionsåldern, som många av motionärerna menar bör sänkas, eftersom många byggnadsarbetare på grund av förslitningsskador inte kan arbeta till 65.
  • Sex motioner behandlar sjuk- och arbetsskadeförsäkringar.
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stort intresse för trygghetsfrågor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig