info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Större risk att få lungsjukdom av jobbet

Arbetsmiljön är sannolikt en större riskfaktor för att få den svåra lungsjukdomen Kol, än man tidigare känt till. Det visar en ny studie.

Mellan 20 och 31 procent av samtliga Kol -fall kan ha samband med arbetsmiljön. Den slutsatsen dras i den största undersökningen hittills om riskfaktorer för Kol, berättar Svenska Dagbladet.
Riskfaktorer i arbetslivet är rök, gas och damm. Den dominerande faktorn bakom Kol är annars rökning.

Bakom studien finns en forskargrupp vid Kalifornienuniversitetet i San Fransisco, som intervjuat 2 000 amerikaner mellan 55 och 75 år. De fick ingående berätta om sina eventuella andningsproblem och vilka arbetsplatser de haft i sitt liv.
Resultatet förvånade även forskarna. Kol var två gånger vanligare hos dem som utsatts för luftföroreningar i arbetet, oberoende av om de rökte eller inte.
Bland riskgrupperna i studien fanns exempelvis gruvarbetare och metallarbetare som i sin arbetsmiljö andas in mikroskopiska
partiklar från damm, rök och/eller gaser.

Rökning är den största riskfaktorn och orsakar flest fall av sjukdomen Kol. Men den som röker och dessutom har dålig arbetsmiljö löper en ännu större risk att få den allvarliga lungsjukdomen.
Kol är en obotlig sjukdom och som gör att man inte kan ta upp syret från luften. Den orsakar svåra och tilltagande andningssvårigheter och kan vara dödlig.
I byggbranschen finns flera av riskfaktorerna för Kol i arbetsmiljön.
500 byggnadsarbetare har dött i Kol mellan 1971 och 1992. Minst 23 ickerökande byggnadsarbetare har avlidit av sjukdomen. Byggnadsarbetare som under lång tid andas in fiberdamm (asbest, sten-eller glasull) och stendamm (cement, betong eller kvarts), löper precis som rökare, risk att drabbas av Kol. För dem som både röker och drar in byggdamm är risken större.
Kol är ett samlingsnamn för kronisk obstruktiv bronkit och lungemfysen, vilka oftast förekommer tillsammans.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Större risk att få lungsjukdom av jobbet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig