info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Större löneskillnader

Kvinnornas löner ökade förra året mer än männens och håller sakta på att komma ikapp. Men bara för tjänstemännen. Samtidigt blir lönegapet mellan arbetare och tjänstemän bara större.

Det visar LO:s senaste rapport om löner och löneutveckling. Förra året var den genomsnittliga månadslönen 19’600 kronor för arbetare och 28’200 kronor för tjänstemän. En skillnad på 8’600 kronor, eller 44 procent.
Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor är fortfarande stora och tjänstemän inom den privata sektorn hade 2006 en genomsnittslön på 29’700 kronor i månaden jämfört med arbetare inom offentlig sektor som hade 17’900 kronor i månadslön.

Löneutvecklingen var ändå jämn under förra året. För både arbetare och tjänstemän ökade lönerna med 2,8 procent. I kronor räknat betyder det 540 kronor mer för arbetare och 760 kronor mer för tjänstemän i månadslön. Samtidigt ökade konsumentpriserna med blygsamma 1,4 procent vilket innebär att lönerna de senaste tio åren ökat mer än priserna.

Sedan 1996 har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ökat från 5’100 till 8’600 kronor i genomsnittlig månadslön. Tjänstemännen har alltså fått 3’500 kronor mer än arbetarna i plånboken per månad.

Lönerna ökade mer för kvinnor än för män under 2006. I genomsnitt ökade kvinnors löner med 3 procent och männens med 2,5 procent. Det är främst bland tjänstemännen som löneskillnaderna mellan könen minskar. Bland arbetarna är skillnaderna lika stora idag som de var för tio år sedan.

Genomsnittslönen för byggnadsarbetare var 22’600 kronor i månaden under förra året. Högst genomsnittlig månadslön hade politiker och ämbetsmän med 59’400 kronor tätt följda av piloter med 58’100 kronor per månad. Köks- och restaurangbiträden hade med 16’200 kronor i månaden den lägsta genomsnittliga månadslönen 2006.

Läs mer på: http://www.lo.se

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Större löneskillnader

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig