info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Storbygge i Jönköping stoppades: "Risk för dödsfall"

Byggnads regionala skyddsombud i Jönköping avbröt jobbet på ett bygge med omedelbar verkan i torsdags på grund av risk för en allvarlig olycka.

Arbetarna var inte fastspända när väggelement skulle monteras. Foto: Privat

Det var på bygget av ett nytt kvarter i Jönköping, kvarteret ”Övertaget” som arbetarna utsattes för livsfara, enligt det regionala skyddsombudet Stefan Stavander. Han ansåg att risken var så stor att han krävde ett omedelbart stopp.

Stavander såg hur arbetarna jobbade tre våningar upp med att montera väggelement. Byggarbetarna hade sele men var inte kopplade till någon livlina. De fasta skyddsräckena hade tagits bort. Man förberedde för att ta emot nästa väggelement.

– I det skedet måste man absolut använda sele med vajer. Det räcker med att man tar ett litet felsteg. Snubblar man över kanten kan det sluta med en dödsolycka. Vi hade nyligen en allvarlig olycka i Jönköping med en man som skadades allvarlig och som förmodligen aldrig kommer tillbaka till branschen igen. Han föll 8-9 meter.

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har ett skyddsombud rätt enlig lag att avbryta arbetet. Reglerna finns i arbetsmiljölagen 6 kap. 7 §. Den fara som hotar ska vara både allvarlig och omedelbar. Det spelar ingen roll om den som är utsatt för fara är anställd eller är inhyrd – man får stoppa arbetet oavsett.

Syftet med lagen är att arbetsgivaren ska få tid på sig att åtgärda problemen, i dialog med skyddsombudet. Man behöver inte ta kontakt med Arbetsmiljöverket.

Arbetet i Jönköping avbröts för resten av dagen, men återupptogs under fredagen igen. Detta efter att ansvariga företaget, Gärahovs bygg, tagit till sig av synpunkterna och åtgärdat bristerna i dialog med underentreprenören som arbetade med den aktuella monteringen av väggelementen.

– Det fanns inga skyddsombud kopplade till själva arbetsplatsen. Det är mest utländsk arbetskraft där. Om det hade funnits skyddsombud hade detta kanske inte hänt. Det var rena slumpen att jag som regionalt skyddsombud åkte förbi. Jag bevakar alla byggen i hela Jönköpings län så det bästa är om det finns skyddsombud lokalt på varje byggarbetsplats som kan arbetsmiljöreglerna.

I kvarteret byggs parkeringshus, affärslokaler och en förskola. Jönköpings kommun är byggherre.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Storbygge i Jönköping stoppades: "Risk för dödsfall"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig