info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stora arbetsmiljöbrister vid dödsolycka

Finspångs kommun har grovt försummat sitt arbetsmiljöansvar vad gäller dödsolyckan på en byggarbetsplats i våras. Arbetsmiljöbristerna kan innebära fängelse.

Dödsolyckan inträffade i början av maj i år under en rivning av en skola i Finspång. En av rivningsarbetarna klämdes till döds när han fick en vägg över sig.
Arbetsmiljöverket anser i sin åtalsanmälan att Finspångs kommun grovt har försummat sitt arbetsmiljöansvar. Det fanns också stora brister vad gäller organisation och delegering av arbetsmiljöuppgifter.
Kommunens sysselsättningsenhet var ansvarig för rivningsarbetet, men någon klar skriftlig fördelning vad gäller arbetsuppgifterna hade inte gjorts.
Oklarheterna förstärks av att chefen för sysselsättningsenheten inte kände till vilken nämnd som enheten tillhörde.
Polisens förundersökning pågår för tillfället och kring årsskiftet hoppas åklagaren Jonas Strömberg i Linköping fatta beslut om det blir åtal eller inte.
– Vi måste klargöra vilken enskild person inom kommunen som har ansvaret för rivningen, säger Jonas Strömberg.
Om den ansvarige inom kommunen döms för arbetsmiljöbrott kan brottsbalkens regler tillämpas enligt BrB 3 kap. § 10. Det innebär att den som av oaktsamhet orsakar annan person död döms för vållande till annans död. Straffet är fängelse i högst två år eller om brottet är ringa böter. Om brottet anses vara grovt är domen fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stora arbetsmiljöbrister vid dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig