info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stor ökning av utländska gästarbetare

Över 72 000 arbetstagare var utstationerade i Sverige förra året. 60 procent arbetar inom bygg och av dem kom nära hälften från polska företag.

Allt fler gästarbetar i Sverige. 2017 anmäldes totalt 72 552 utstationerade arbetstagare till Arbetsmiljöverket, mot drygt 48 000 året innan. Det är en ökning med 52 procent, den största sedan verkets så kallade utstationeringsregister infördes för snart fem år sedan.
De flesta, 43 596 personer eller 60 procent, arbetade inom byggbranschen. Antalet gästarbetare inom bygg har ökat med ungefär 20 000 personer jämfört med 2016. Nära hälften av byggarna kom från företag i Polen och 18 procent från Tjeckien, Litauen och Lettland.
En förklaring till ökningen är den starka byggkonjunkturen. Mest har branschgruppen ”specialiserad bygg – och anläggningsverksamhet” ökat.

Läs mer: Ett steg mot mer rättvisa

Läs också Regeringen och V vill beskatta utländsk hyrpersonal

Nytt är också att de längre uppdragen blivit fler. Den vanligaste tidsperioden att arbeta i Sverige är mellan sex och åtta månader. Tidigare var perioder på mellan 10 och 29 dagar vanligast.
Statistiken kommer från Arbetsmiljöverkets årsrapport över utstationeringsregistret. Sedan det infördes 2013 måste arbetsgivare som har tillfällig arbetskraft i Sverige anmäla sig hos Arbetsmiljöverket.
Den 1 juni 2017 skärptes regelverket för att stärka kollektivavtalens ställning. Bland annat ska arbetsgivarna utse en företrädare som får förhandla om och sluta kollektivavtal, om ett fackförbund begär det. Lex Laval har också upphävts. Nu får fackförbund vidta stridsåtgärder även om utländska arbetsgivares villkor motsvarar minimivillkoren i ett centralt kollektivavtal.


Flest gästarbetare kommer från…
Polen (26 644)
Lettland (6 067)
Litauen (5 861)
Tjeckien (5 272)
Indien (4 824)
Tyskland (4 112)
• En utstationerad arbetstagare är någon som arbetar i ett land men som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för en begränsad tid. Totalt registrerades 72 552 utstationerade personer i Sverige 2017, jämfört med knappt 48 000 året innan.
• Företag från Polen står för drygt 37 procent av alla anmälda arbetstagare (oavsett bransch).
• De flesta jobbar i storstäderna. Men Västernorrlands län står för den i särklass högsta ökningen. Där har antalet anmälda ökat från 1 407 personer år 2016 till 14 360 år 2017.
• Källa: Arbetsmiljöverket

Kristian Borg

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stor ökning av utländska gästarbetare