info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 940 x 260 V20-21

Stor kartläggning av fel och brister på bygget

Enligt bostadsminister Peter Eriksson riskerar det höga tempot på bygget leda till byggfel och andra misstag. Nu ska omfattningen av eventuella brister utredas av Boverket.

Det är regeringen som gett Boverket uppdraget att kartlägga byggskador vid dels nybyggnation, dels renoveringar.
– Det höga byggtempot har lett till en växande oro för byggfel och andra misstag. Därför är det viktigt att vi får en klarare bild av hur situationen ser ut på byggmarknaden runt om i landet, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Söka orsaken till byggskador

Boverket har fått direktiv från regeringen om hur myndigheten ska arbeta för att få fram en bild av hur det ser ut med bristerna i byggandet idag. För det första ska de granska och se hur vanligt det är med byggskador vid ny- och ombyggnad. Myndigheten ska även analysera eventuella mönster som ligger bakom byggfelen, varför de uppstår och titta på om det finns några incitament som förstärker problemen.
Boverket ska även bedöma i vilken utsträckning byggskadorna påverkar samhällsekonomin.

Annons
Aerfast 250×600 V21-22
info

Byggnadsarbetaren.se använder cookies för att optimera upplevelsen för dig som besökare. Läs mer