info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stor granskning av arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket drar nu igång en omfattande insats riktad mot byggbranschen. I ett första steg ska byggbolag med upp till 20 anställda inspekteras.

På Arbetsmiljöverket är man bekymrade över det stora antalet dödsolyckor i branschen. De senaste fem åren har 67 byggnadsarbetare omkommit i byggolyckor. Även antalet arbetssjukdomar och arbetsolyckor som medför lång sjukfrånvaro ligger på en hög nivå. För att vända trenden drar nu Arbetsmiljöverket igång en kampanj.

−Hård konkurrens och pressade byggtider får aldrig bli en förevändning för slarv med säkerheten. Vi vill genom vår satsning höja riskmedvetenheten hos de mindre byggföretagen och öka deras kunskaper om hur man jobbar säkert. säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

I ett första steg ska byggbolag med färre än 20 anställda granskas. Totalt handlar det om 1 400 bolag. Fokus vid inspektionerna kommer att ligga på hur allvarliga risker bedöms och åtgärdas ute på enskilda arbetsplatser. En av anledningar till den inriktningen är att när Arbetsmiljöverket ifjol genomförde en undersökning bland 320 byggbolag hade fler än hälften inget fungerande arbetsmiljöarbete. Kunskaper om riskbedömning saknades.

De arbetsmiljöproblem som kommer att prioriteras vid inspektionerna denna gång är de som ofta är orsak till en stor del av arbetsskadorna. Det handlar bland annat om arbete som medför belastningsskador, fall- och rasrisker, montering av tunga byggelement, damm, asbest och andra kemiska hälsorisker.

I höst kommer Arbetsmiljöverket även att genomföra en satsning mot landets gymnasieskolor.

−Det är viktigt att nästa generation byggnadsarbetare får med sig kunskaper och en positiv attityd till arbetsmiljöfrågor redan i skolan, säger Mikael Sjöberg.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stor granskning av arbetsmiljön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig