info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stockholms lagbasar stöttar JM-anställda

Byggettans lagbasar stöttar sina arbetskamrater på JM i deras lönekonflikt med arbetsgivaren. - Det är ett hot mot ingångna avtal när JM inte följer det som är överenskommet, säger Stefan Slottensjö, lagbas på Skanska.

Bakom uttalandet från Byggettans lagbasar står 75 basar från de fem stora byggbolagen: Skanska, NCC, Peab, JM och Veidekke.
– JM försöker minska lönerna för att öka sin vinst. Vi vill genom vårt uttalande stötta våra kollegor som har tvingats in i detta, säger lagbasen Stefan Slottensjö, på Skanska.
Lagbasarna ser JMs agerande som ett sätt att försöka undergräva villkoren för ackorden och på sikt löneutvecklingen.

Kollegorna har upprörts över det som hänt de anställda på flera av arbetsplatserna i JM:s stombolag. Det råder oenighet om enhetstiden, det vill säga den tid som normalt går åt för att utföra arbetet som omfattas av ackordet. Centrala förhandlingar som rör tre arbetsplatser har strandat. Därför tvingas nu de JM anställda på dessa arbetsplatser att gå ner på stupstockslön, 112 kronor i timmen. På ytterligare tre JM-arbetsplatser har de lokala förhandlingarna strandat.

Bakgrunden är att arbetsgivaren vill sänka enhetstiden, vilket skulle ge de anställda en sämre lön. Förra året justerades riktpunkten upp i Stockholmsområdet, det vill säga den betalning man får för ett visst moment. Riktpunkten höjdes från 66 kronor i timmen till 72 kronor i timmen, efter förhandlingar mellan Stockholms Byggmästareförening och Byggnads. Men JM har sedan velat sänka enhetstiden på sina arbetsplatser.

I sitt uttalande kräver lagbasarna att JM inte ska öka sin vinst på arbetstagarnas bekostnad och att företaget inte ska bryta uppnådda avtal och överenskommelser.
– Detta är en fråga som berör inte bara byggnadsarbetare, utan alla på arbetsmarknaden. Ingångna avtal ska hållas, säger Stefan Slottensjö.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stockholms lagbasar stöttar JM-anställda

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig