info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Start för rättegång om Hallandsåsen

Idag inleds det rättsliga efterspelet efter Hallandsåsen mot byggbolaget Skanska. Rättegången omfattar en arbetsmiljödel och en miljödel.

Detta är ett av de största arbetsmiljö/miljömålen i Sverige. Målet är viktigt när det gäller den fortsatta rättstillämpningen inom arbetsmiljö. Målsägare i rättegången är de 22 tunnelarbetare som skadades mest av giftet.
Åklagaren yrkar att Skanska Sverige AB ska betala en företagsbot för arbetsmiljödelen. Det är ett relativt ovanligt straff och beloppet är det högsta möjliga, tre miljoner kronor. Åklagaren har motiverat det med att han inte bara vill utkräva ansvar av enskilda personer utan också ställa företaget till svars. Företagsboten gäller fel som åklagaren anser att företaget gjort både då det gäller miljö och arbetsmiljö.

I arbetsmiljödelen åtalas en dåvarande produktionschef. Åklagaren anser att han brutit mot arbetsmiljölagen och sitt arbetsgivaransvar när byggnadsarbetarna utsattes för Rhoca Gil. Enligt bestämmelserna om internkontroll ska arbetsgivaren fortlöpande undersöka riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska också förvissa sig om att de anställda får de kunskaper de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt.
I miljödelen åtalas en dåvarande avdelningschef för vållande till miljöstörning. Han var ansvarig för beslutet att injektera Rhoca Gil.
Skanska anser att leverantören av Rhoca Gil, Rhône Poulenc, bär största skulden, eftersom företagets information om medlet varit felaktig och vilseledande.

Tidigare har en dom fallit då det gäller Hallandsåsen. Lars Wester, vd för Rhône Poulenc Sverige AB fälldes för brott mot lagen av kemiska produkter. Han fälldes för felaktigheter på varuinformation och etiketter och fick totalt 58 500 kronor i böter.
Nästa år inleds en rättegång mot chefer i Banverket för brott mot vattenlagen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Start för rättegång om Hallandsåsen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig