info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Start för europeisk arbetsmiljövecka

I dag startar den europeiska miljöveckan. Hundratals evenemang och aktiviteter med arbetsmiljötema inträffar runt om i Europa.

Det är den europeiska arbetsmiljöbyrån(EU-Osha) och dess samarbetspartners som genomför den europeiska arbetsmiljöveckan, som är ett led i den tvååriga kampanjen ”Ett hälsosamt arbetsliv”. Syftet med veckan är att öka medvetenheten och klargöra vikten av riskbedömning på varje arbetsplats.
EU-Osha gör det bland annat genom att öka medvetenheten om både rättsliga skyldigheter och den egna verksamhetens behov vad det gäller att bedöma risker på arbetsplatsen.
I Sverige avslutas arbetsmiljöveckan med arbetsmiljöriksdagen som hålls fredagen den 23 oktober, i regi av Arbetsmiljöverket.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Start för europeisk arbetsmiljövecka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig