info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stark tillväxt ger nya jobb på bygget

De svenska byggbolagen reser sig allt snabbare från den djupa krisen och företagen är mycket optimistiska inför det närmaste halvåret. Hälften av dem planerar att nyanställa. Det visar Konjunkturinstitutets barometer för maj månad.

Orderingången för byggbolagen har ökat kraftigt under våren och orderläget har därmed förbättras. Men fortfarande uppger hälften av byggföretagen att orderstocken är för låg.
De lånefinansiella problemen som många av bolagen brottades med i samband med den ekonomiska krisen är nu i princip borta. Endast sju procent uppger nu att finansiella hinder utgör det främsta hindret för tillväxt. I stället börjar bristen på arbetskraft ställa till med problem. 20 procent av byggbolagen tycker i barometern att just arbetskraftsbrist är det främsta hindret för tillväxt. För en månad sedan var den siffran 10 procent.
På lite längre sikt är byggföretagen mycket optimistiska. 65 procent av bolagen i byggbranschen räknar med ökad orderingång och stigande byggaktivitet. Hälften av bolagen räknar med att nyanställa.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stark tillväxt ger nya jobb på bygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig